Vithetsnormer, levnadsvillkor och Pokémon

Privat: Förtroenderåd 2017RFSLFoto: Mathilda Piehl

Under RFSL:s förtroenderåd i Södertälje har många nya vänskapsband knutits, viktiga frågor diskuterats och nya idéer fötts.

Vithetsnormer

föreläsare

Aygül L. Kabaca från Mångkulturellt centrum.

 

Mångkulturellt centrum, som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden, bidrog under lördagen med ett mycket uppskattat pass. Aygül L. Kabaca belyste vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm och vad vi alla kan göra för att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

– Det här passet var jätteintressant. Antirasism och vithetsnormen, det var klockrent att ha med den punkten i programmet. Jag har fått nya sätt att tänka på, ett uppvaknande, säger Malin Bäckström från RFSL Piteå.

Antirasism

Panelsamtalet med antirasistiska arbetsgruppen drog mycket publik.

Deidre

Deidre Palacios

 

– Idag har vi haft ett panelsamtal om RFSL:s antirasistiska arbete. Det viktigaste från det samtalet är att vi behöver bredda communityt och få alla att känna sig inkluderade. Vi når dit med kunskapsutjämning, interna utbildningar och genom externa parter som till exempel Mångkulturellt centrum som var här och föreläste för oss, sammanfattar Deidre Palacios från RFSL:s förbundsstyrelse.

Transpersoners levnadsvillkor

Ulrika Westerlund ska, genom ett regeringsuppdrag, föreslå konkreta insatser för att förbättra levnadsvillkoren för transpersoner. Ulrika höll ett pass där hon samlade in erfarenheter från deltagare. Några av de frågor som diskuterades var om transpersoner kan leva i enlighet med sin könsidentitet eller önskat könsuttryck och hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med hälso- och sjukvården.

Delegater

De som deltog i seminariet lyfte framförallt frågor relaterade till vård och familjebildning.

Transmäns erfarenheter av att föda barn

Tipsa

Tipsa Felicitas om personer att intervjua. Hon nås på felicitas.falck@sll.se

Felicitas Falck, läkare som suttit i RFSL:s förbundsstyrelse under tre mandatperioder, forskar för att göra vården för hbtq-personer bättre. Hon tittar på transmäns erfarenheter av att föda barn och hur kontakten med myndigheter och vården ser ut. Felicitas ambition är att göra vården bättre. Hon vill nu komma i kontakt med transmän som fött barn efter 2013, efter att de påbörjat en utredning för transsexualism.

Prideparad

Mitt på lördagen tog förtroenderådet en paus för att delta i Södertäljes första prideparad, arrangerad av RFSL Södertälje. Paraden blev en fantastisk succé med nära 900 deltagare. Allt från lokala skolor och föreningar till politiska partier tågade i glädje genom staden.

SP15

– Vi kom hit och tittade på alla fina regnbågsflaggor och de som gick i tåget, det var min dotters första pridetåg. Det finaste är varför man går i tåget, för att alla ska få tycka om den de vill och för att man ska få vara den man är, säger en åskådare med ett litet barn.

Medel ur avdelningsfonden

Under förmiddagen delade RFSL:s avdelningsfond, som syftar till att stärka utvecklingen inom RFSL, ut medel till verksamheter för bland annat medlemsvärvning, ökad synlighet på sociala medier, medlemsträffar, nytt material och mycket mer. RFSL Sundsvall, RFSL Roslagen, RFSL Stockholm, RFSL Regnbågen, RFSL Skaraborg och RFSL Värmland var de avdelningar som fick lite pengar i kassan.

Det som görs med fondens medel ska tjäna som inspiration för andra avdelningar.

Samtal på olika teman

Många spridda frågor diskuterades under kongressen, bland annat hiv-prevention, ungas engagemang, hur avdelningar kan växa och medlemmar engageras, engagemang tryggas och säkerhet.

deltagare_1

– Vi har bland annat,diskuterat stadgar, som kan upplevas som tråkigt men som är viktigt. Vi är i en förnyelseprocess inom RFSL där vi ska bli bättre och starkare och det tycker jag är spännande och viktigt. Jag tycker att stämningen är bra, vi har haft en fantastisk prideparad idag, fantastisk stämning och jättekul att få vara med, berättar Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande.

Lördagskvällen avslutades självklart med en härlig fest där DJ Lugo och familjemedlemmar ur dens House berättade om Ball culture och gav ett smakprov på en exklusiv underground-rörelse som uppstod i Harlem på 60-talet.

Pokemonjakt

Tidig lördag morgon gick några pigga deltagare på Pokémonjakt i Södertälje centrum.

Pokemonjakttelefon