Hållbar aktivism

Privat: Förtroenderåd 2017RFSLFoto: Mathilda Piehl

Hållbar aktivism handlar om att skapa förutsättningar för att människor ska orka och vilja engagera sig med glädje över en längre tid.

Under lördagsförmiddagen föreläste medlemschef Fredrik Nilsson om hållbar aktivism.

Något som RFSL, i gott sällskap med många andra ideella organisationer, behöver fundera mycket över. Han gav några relevanta handfasta råd:

– Prata om förväntningar och behov, visa omtanke. Hur mycket måste vi göra för att det ska vara bra nog? Var är rimligt utifrån tid och budget, hitta en balans i engagemanget som gör att det blir roligt.

Tänk på

  • Se varandra! Ge varandra uppmärksamhet! Lyssna.
  • Upphöj varandra. Lyft fram varandras prestationer.
  • Hellre för mycket info än för lite.
  • Fördela arbetsuppgifter. Hjälp varandra.
  • Allas idéer tas på allvar.