Årsrapport 2015 – Behoven växer

Årsrapport 2015RFSL

65 års arbete har gett livsavgörande resultat för hbtq-personers rättigheter och 2015 var RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter på många sätt större och starkare än någonsin. 38 RFSL-avdelningar runt om i landet är rekord, vi har större verksamhet och fler projekt inom RFSL än någonsin och vi upplever en positiv trend med närmre 7000 medlemmar.

Behoven hos dem som RFSL finns till för växer, inte minst sett till hbtq-flyktingars situation och våra vänner i hbtq-rörelser runt om i världen. De som flytt till Sverige riskerar att inte få en rättssäker behandling på grund av brist på kompetens i asylsystemet, och många riskerar hemlöshet och utanförskap. Vänner som kämpar för sin rätt att existera och för mänskliga rättigheter förföljs i flera länder.

Det är också en ständig kamp att driva rättigheterna och livsvillkoren framåt i Sverige, där vi är glada att statens tvångssteriliseringar av transpersoner upphört men också mycket frustrerade över att staten inte kunnat be om ursäkt och betala skadestånd för övergreppen. Vi oroas också över ohälsotalen bland hbtq-personer, med sämre psykisk hälsa och högre självmordssiffror än andra, och för stigmatiseringen kring hiv, samtidigt som bilden av det ”öppna Sverige” kan vara ett hinder att överkomma för att nå ut med behovet av insatser från samhället.

Sverige är inte tillräckligt öppet och vi möter dem som stängs ute. Det finns hinder att bilda familj som måste bort, det finns ett växande hot från rasistiska krafter, och många hbtq-personer saknar ett tryggt hem och kan utsättas för våld utan att vård och myndigheter kan erbjuda ett bra bemötande.

I en tuff omvärld är vi mycket stolta över vad RFSL gör och tacksamma för alla vänner i vår kamp. Fler verksamheter än något annat år har utbildats av RFSL för att kunna bli mer inkluderande, fler RFSL Newcomers-grupper har startats för asylsökande och nyanlända, de första samtalsgrupperna för LSS-verksamheter har startats och vi har bidragit till att ensamstående kvinnor nu får rätt till assisterad befruktning. Vi är glada åt resultaten av vårt arbete som du kan läsa mer om i denna rapport, men lovar att RFSL ska göra mer.

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL och Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande

Vi påverkade politiken 2015

Internationellt – vi gjorde skillnad 2015

Hälsa och hiv – vi gjorde skillnad 2015

Medlemsorganisationen – vi gjorde skillnad 2015

RFSL Media & Info AB – 2015

Insamlingsstiftelsen RFSL – 2015