RFSL:s ordförande Frida Sandegård om 2016

Årsrapport 2016RFSL

RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Kort sagt, vi finns för att förbättra världen för hbtq-personer.

Från mitt första år som förbundsordförande minns jag alla möten med unga hbtq-personer som med självklarhet ser ljust på framtiden. Och de äldre som stolta ser att deras kamp och ihärdiga arbete faktiskt gjort att vi kan leva öppnare och tryggare idag. RFSL har tagit stora steg mot en värld av mångfald och respekt, sedan vi grundades för 66 år sedan. Men vi har fortfarande viktigt arbete framför oss. Vårt strategiska fokus ligger nu på asylrätt, internationella samarbeten, hälsofrågor och familjepolitik.

Säkra vägar in

Skyddet av hbtq-flyktingar som kommit till Sverige måste stärkas och asylrätten måste värnas. De tillfälliga asyllagarna som regeringen fattade beslut om under försommaren 2016 drabbar särskilt hbtq-personer och RFSL vill se säkra och lagliga vägar in i EU.

I framkant av internationell rörelse

Internationellt är RFSL en stark aktör med direkta samarbeten med partnerorganisationer i många länder. Vi arbetar för att öka kunskapen om hbtq-personers situation och hur det hänger samman med utvecklingssamarbetet för till exempel ambassader, utrikesdepartementet, mänskliga rättighetsorganisationer och andra aktörer.

Hälsa är en rättighet

Hbtq-personer ska ha möjlighet till jämlik hälsa jämfört med befolkningen i allmänhet. Så är det inte idag. Som en följd av både faktisk ökad utsatthet och risk för ökad utsatthet i form av hot, hets, diskriminering och våld finns det större risk för missbruk, psykisk ohälsa, mortalitet och självmord. Arbetet med bättre hälsa är tätt sammankopplat med rättighetsfrågor och vårt arbete sträcker sig över transpersoners rättigheter, seniora hbtq-personer, avkriminalisering av personer som lever med hiv och forskning om hbtq-personers alkoholvanor, för att nämna några exempel.

Alla olika familjer

Familjer ser olika ut och RFSL arbetar för att ett hbtq-perspektiv ska finns med i den svenska familjepolitiken. Föräldrabalken behöver en grundlig översyn, men innan dess vill RFSL att könsneutral föräldraskapspresumption blir verklighet. Det innebär att även den icke-havande i ett hbtq-par automatiskt blir barnets juridiska förälder, oavsett vilket kön den personen har.

Vaktar våra vunna rättigheter

Stödet för hbtq-politiska frågor och hbtq-personers mänskliga rättigheter är starkt. Vi ser det i manifestationer runt om i världen, vi ser det bland politikers vilja, i media och inte minst i civila samhället. Samtidigt är det rättigheter som inte kan tas för givna. Vi riskerar att snabbt ta många kliv tillbaka om de konservativa röster som är på frammarsch får starkare fäste.

För att den generation som kommer efter oss ska kunna leva utan rädsla för hot, hets eller våld kan vi inte ta våra rättigheter för givna. Vi kommer alltid att fortsätta hitta vägar för att säkra mänskliga rättigheter för alla hbtq-personer.

Frida Sandegård, Förbundsordförande RFSL

Ladda hem hela rapporten nedan.

RFSL Årsrapport 2016 (pdf, 4 mb, öppnas i nytt fönster)


Stöd oss i arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Bli månadsgivare. Regnbågshjälte!