RFSL:s Internationella arbete

Årsrapport 2016RFSL

RFSL:s internationella enhet arbetar med att lyfta hbtq-personers rättigheter världen över. Tillsammans med partnerorganisationer arbetar vi med att påverka stora internationella organisationer till att värna hbtq-personers rätt i alla instanser.

Den största instatsen under 2016 har varit att arbeta för FN:s råd för mänskliga rättigheter ska tillsätta en oberoen­de expert på kränkningar och diskriminering i frågor som rör hbtq. I arbetet har RFSL mobili­serat och koordinerat hbtq­-rörelser från hela världen, lobbat mot stater och påverkat enskilda tjänstemän. En stark opposition arbetade emot in i det sista, men till slut bekräftades beslu­tet i FN:s generalförsamling.

– Det har funnits ett väldigt kreativt motstånd för att underminera den här viktiga positionen, att rörelsen har en person inom FN som ska ta hand om dessa kränkningar och föra samtal med stater. Det är ett väldigt konkret resultat av vårt arbete att vi äntligen fått igenom detta, säger Kajsa Bornedal, internationell chef på RFSL. Hon uppmärksammar att det globalt finns krafter som vill inskränka civilsamhällets ut­rymme och friheter. Krafter som arbetar hårt för att trycka tillbaka de många framsteg som den globala hbtq­rörelsen nått under senare år.

– Mycket i vårt påverkans­ arbete handlar om att det inte ska bli sämre för hbtq-personer i världen. Att vara en vakthund. Vi försvarar att vår målgrupp inte stryks ur FN:s dokument, att de kommer in i olika resolu­tioner, säger Kajsa Bornedal.

Ladda hem hela rapporten nedan.

RFSL Årsrapport 2016 (pdf, 4 mb, öppnas i nytt fönster)


Stöd oss i arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Bli månadsgivare. Regnbågshjälte!