Hivprevention – ett område i förändring

Årsrapport 2016RFSL

Sedan 1980-talet har RFSL arbetat aktivt med att säkerställa en jämlik hälsa för hbtq-personer. Hivprevention har varit en grundbult i organisationen sedan dess. Trots stora framgångar ser vi ett fortsatt stort behov att förebygga spridning och att motverka diskriminering och stigma.

Sverige har länge haft en ambitiös agenda för hivprevention, och är det första landet i världen som uppnått de globala utvecklingsmålen, 90-90-90. Det vill säga att 90 procent av de som lever med hiv i ett land känner till sin status, av dessa ska 90 procent ha tillgång till behandling och 90 procent av dem ska ha en så pass välinställd behandling så att de uppnår en omätbar virusnivå.

– Att det gått så bra beror på satsningen på nära samverkan mellan flera ideella och offentliga aktörer – i kombination med att man mött målgrupperna på deras villkor, där de är, säger Mikael Jonsson, chef Hälsa & hiv, RFSL.

Anslagen för hiv och prevention av sexuellt överförbara sjukdomar gick från 146 miljoner 2016 till 75 miljoner i regeringens budget för 2017, vilket innebär nästintill en halvering av pengarna. Omställningen skapar hårt tryck på kommuner och landsting att bedriva hivprevention inom ramen för befintlig budget. Under 2017 kommer regeringen presentera en ny nationell strategi för att bekämpa hiv, aids och en del andra sexuellt överförbara sjukdomar. Det är ett välkommet initiativ, men många känner oro för att nedskärningarna signalerar en sänkt ambitionsnivå i det preventiva arbetet framöver.

– Preventionsarbetet får aldrig avstanna, bortprioriteras eller tas för givet. RFSL fortsätter arbeta för en hiv-fri värld och en jämlik hälsa för alla, säger Mikael Jonsson.

Mot bättre hälsotal

Hbtq-personer har sämre hälsotal än andra i samhället, men är långt ifrån en homogen grupp. Alla har olika hälsoutmaningar beroende på kontext. Det innebär att RFSL:s arbete med hälsa är brett, och att vi arbetar med en mängd frågor kopplade till området.

Testpoint – nytt sätt att arbeta med hivprevention

Under 2016 har RFSL erbjudit hivtester på nya platser. Till exempel i RFSL:s egna lokaler, på gayklubben Candy, saunaklubben Texas Sauna, cruisingområdet Frescati och liknande platser runt om i landet.

Testpoint är ett projekt för att metodutveckla hur män som har sex med män kan få tillgång till testning utanför vården, vilket är ett nytt sätt att arbeta med hivprevention. Det tillgängliggör tester på kvällstid och på platser som målgruppen redan besöker. Syftet är att hjälpa människor som inte känner till sin hiv att få reda på sin sjukdom, men också att avdramatisera hivtestning och att uppmuntra ett regelbundet testningsbeteende i målgrupperna.

Ladda hem hela rapporten nedan.

RFSL Årsrapport 2016 (pdf, 4 mb, öppnas i nytt fönster)


Stöd oss i arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Bli månadsgivare. Regnbågshjälte!