Årsrapport 2016 – en värld av mångfald och respekt

Årsrapport 2016RFSL

Vi finns för att förbättra världen för hbtq-personer. RFSL har tagit stora steg mot en värld av mångfald och respekt, sedan vi grundades för 66 år sedan. Men vi har fortfarande viktigt arbete framför oss.

Medlemmarna och medlemsavdelningarna

Tillsammans skapar RFSL:s medlemmar plattformar där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och möts. RFSL har idag 7287 medlemmar fördelat på 37 orter. De många olika erfarenheter och identiteter som samlas i RFSL är organisationens styrka. Med den kunskap som vi delar bygger vi en inkluderande rörelse för att motverka diskriminering, hat och hot så att alla hbtq-personer kan leva på samma villkor som alla andra.

Milstolpe i kampen mot upprättelse

I april 2016 bestämdes det att Sverige som första land i världen ska ersätta de transpersoner som utsatts för tvångssteriliseringar i samband med att de bytt juridiskt kön. RFSL hade då drivit frågan i flera år, och arbetet är ännu inte färdigt.

Verksamheter som tar ansvar

Sedan 2008 har RFSL hbtq-certifierat mer än 300 verksamheter över hela Sverige. Genom att utbilda inom normkritik och belysa hbtq-personers situation vill vi skapa ett mer inkluderande arbetsliv.

RFSL:s internationella arbete

RFSL:s internationella enhet arbetar med att lyfta hbtq-personers rättigheter världen över. Tillsammans med partnerorganisationer arbetar vi med att påverka stora internationella organisationer till att värna hbtq-personers rätt i alla instanser.

Hivprevention – ett område i förändring

Sedan 1980-talet har RFSL arbetat aktivt med att säkerställa en jämlik hälsa för hbtq-personer. Hivprevention har varit en grundbult i organisationen sedan dess. Trots stora framgångar ser vi ett fortsatt stort behov att förebygga spridning och att motverka diskriminering och stigma.

En blommande Priderörelse

Under de två senaste åren har Priderörelsen i Sverige fått en extra injektion – och resultatet är en blomstrande rörelse från norr till söder.

Hbtq-funkis

Hbtq-personer med normbrytande funktionalitet har länge varit osynliga. Men Funkisprojektet ska ändra på det. Projektets fokus är normkritiska utbildningsinsatser och sociala mötesplatser för hbtq-personer på daglig verksamhet eller som bor på gruppboenden.

Newcomers – nätverk för nyanlända

En av de grupper som flyr på grund av förtryck och förföljelse i sina hemländer är hbtq-personer. Men när de kommer hit saknar de ofta sociala mötesplatser, vägledning och information om sina rättigheter. RFSL stöttar genom nätverket Newcomers och våra asyljurister. Newcomersnätverket består av 17 grupper runt om i landet med 604 medlemmar.

Kongressen 2016

165 kongressombud, förbundsstyrelseledamöter, personal och medlemmar möttes i Malmö för tre dagar av diskussioner, val och beslut under RFSL:s kongress
i maj 2016. Under kongressen valdes Frida Sandgård till ny förbundsordförande och Magnus Kolsjö till vice förbundsordförande.

Tröskeln sänks för hatbrott

Sedan 1998 har Brottsofferjouren varit en viktig del av RFSL:s verksamhet och är nu den jour i Sverige som har störst samlad erfarenhet på hbtq-området. Vi ser en trend i Sverige, Europa och världen där trösklarna sänks för hatbrott mot vår målgrupp.

Ladda hem hela rapporten nedan.

RFSL Årsrapport 2016 (pdf, 4 mb, öppnas i nytt fönster)


Stöd oss i arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Bli månadsgivare. Regnbågshjälte!