Framtidsprocessen

Medlem och communityRFSL

På kongressen 2019 togs beslut om att tillsammans ta reda på var RFSL och hbtqi-rörelsen är på väg och vart vi vill. Processen kallas Framtidsprocessen och ska ge en ny långsiktig vision och strategi för RFSL till kongressen 2021.

Alla medlemmar och avdelningar är viktiga i detta arbete – det är era tankar, behov och synpunkter som kommer ligga till grund för visionen som tas fram!

Var med och tyck till om RFSL:s framtid

I år fyller RFSL 70 år. RFSL har drivit en rad olika frågor och mycket har hänt i Sverige och internationellt under den tiden. Tillsammans har vi kämpat för rättigheter och överkommit utmaningar.

Nu fortsätter resan mot framtidens kamper och en starkare hbtqi-rörelse. Vi gör det bland annat genom framtidsworkshops och enkäter för både engagerade medlemmar och allierade.

Vi vill göra det här tillsammans med er! Vi bjuder in alla i vårt community att delta och aktivt bidra med nya idéer, för nya sätt att skapa gemenskap och genom att ifrågasätta våra egna normer och ta ställning.

Vad tycker DU att vi ska jobba med dom kommande 70 åren?

RFSL har bland annat drivit igenom frågor om att ta bort sjukdomsförklaringen av homosexualitet och transpersoner, rätten till könsneutrala äktenskap och att skyddas från diskriminering, rätten att söka asyl som hbtqi-person, och lyft upp hbtqi-frågorna på FN-nivå och gått in i partnerskap med hbtqi-organisationer runt hela världen.

En del av en längre process

Frågor om Framtidsprocessen?

Hör av er till Linnea Risinger Nathanson och Sofia Kuno på linnea.risinger@rfsl.se och sofia.kuno@rfsl.se.