Engagera dig i Newcomers

NewcomersRFSLFoto: Mathilda Piehl

Newcomers är en ideell verksamhet och som privatperson finns det därför olika sätt att engagera sig på. Kanske kan du hjälpa till att tolka eller har du idéer på aktiviteter? Vill du vara med och ordna en stödfest? Göra affischer? Nedan har vi samlat några sätt på vilka du kan hjälpa oss och våra medlemmar. Och glöm inte: du behöver självklart inte själv vara hbtq-flykting för att delta!

Bli volontär!

Vem du än är så tror vi att du har något att bidra med och vi är alltid öppna för förslag på hur du skulle kunna hjälpa oss och våra medlemmar.

  • Du kan exempelvis hjälpa till att organisera några av våra återkommande aktiviteter, möten och evenemang för och med våra medlemmar.
  • Starta nya aktiviteter! Har du tillgång till en konstverkstad? Vill du starta ett språkcafé? Vill du organisera CV-workshops och coacha våra medlemmar i deras jobbsökande?
  • Är du en fena på grafisk design och vill hjälpa oss ta fram affischer och flyers?
  • Är du eller studerar du till att bli musiklärare kan du engagera våra medlemmar i musikaliska aktiviteter – eller varför inte sportaktiviteter om du är idrottare. Möjligheterna är många!

Kuratorgruppen

Newcomers medlemmar är i behov av såväl praktiskt som psykiskt stöd. Kuratorer, terapeuter, psykologer, socionomer och studenter i senare fas i liknande utbildningar är varmt välkomna att organisera aktiviteter rörande psykisk hälsa och stödsamtal med våra medlemmar.

Bli kontaktperson

Vi söker alltid efter personer i Stockholmstrakten som kan vara kontaktperson till asylsökande hbtq-flyktingar. Som kontaktperson till en hbtq-flykting stöttar du den enskilda personen med de frågor som denne kan tänkas ha. Situationerna och behoven ser olika ut för våra medlemmar; som kontaktperson kan det därför röra sig om allt från att hjälpa personen i fråga att hitta ett boende till att hjälpa denne hitta information och komma i kontakt med exempelvis sjukvård, Migrationsverket, skolor och/eller olika myndigheter. Saker som kan vara viktiga att tänka på är:

  • En kontaktperson kan vara den som stöttar den individuella medlemmen när denne befinner sig i en pågående asylprocess eller har fått avslag i processen.
  • Många medlemmar behöver stöd och hjälp med praktiska ärenden då det inte alltid är lätt att navigera i samhället som nyanländ i Sverige. Mycket av den information som tillhandahålls av sjukvården, Migrationsverket och andra institutioner/myndigheter kan vara otillgänglig och svår att hitta för en nyanländ flykting.
  • Boendesituationen för asylsökande och papperslösa hbtq-personer är ofta svår. Ibland känner sig inte våra medlemmar trygga på ett asylboende. Det kan bero på att de där upplever att de inte får stöd av personalen eller upplever att miljön är otrygg för hbtq-personer.
  • Kontaktpersoner kan vara med och samla in pengar till basala utgifter som exempelvis mat och busskort.
  • Olika medlemmar har olika behov. Många ärenden är praktiska, men som kontaktperson finns du också där som bollplank och som en person som medlemmen kan konsultera eller bara prata med.
  • Det är en stor fördel om du kan prata ett eller flera språk utöver svenska och engelska då våra medlemmars språkkunskaper skiljer sig från person till person. Spanska, farsi, arabiska, franska, ryska, swahili – you name it!

Våra medlemmar befinner sig ofta i emotionellt sårbara och utsatta situationer. Därför är det viktigt att du som kontaktperson kan avsätta tid och kan ta ansvar för din kontaktperson. Vidare är det viktigt att kunna vara tydlig med hur mycket tid du har att avsätta för hjälp och stöttning så att bägge parter är medvetna om detta.

 

Tack för ditt engagemang!

Kontakt Newcomers

E-post: newcomers@rfsl.se