HBTQ-RÖSTA I HÖST

RFSL

RFSL:s VALRAPPORT 2018

Det är valår 2018 och EuroPride firas i Stockholm och Göteborg. Precis som tidigare valår gör RFSL en kartläggning och sammanställning av partiernas hbtq-politik. Med rapporten i hand hoppas vi att det ska bli lättare att ta reda på vilket parti, och vilken politiker, som du ska rösta på den 9 september.

I arbetet med rapporten har vi gjort två saker:

  • Djupdykt i hur partierna faktiskt röstat i riksdagen under den här mandatperioden. Vi har tittat på åtta politiska beslut som vi anser har haft stor betydelse för många hbtq-personers rättigheter och vardag.
  • Skickat ut en enkät till alla politiker på valbar plats till riksdagen. I den har vi berättat om tolv politiska frågor som är viktiga för RFSL och frågat vad politikerna tycker i just de frågorna.

RFSL är en partipolitiskt obunden, men mycket politisk, organisation. Vi lobbar och kampanjar hela året för att flytta fram positionerna för hbtq-politiken. Sedan decennier tillbaka för vi en löpande dialog med partiernas företrädare och våra ministrar om aktuella frågor, reformer som behöver komma till och lagstiftning som behöver ändras. Flera av partierna har också hbtq-politiska nätverk som vi träffar regelbundet.

De enda vi inte samarbetar med eller pratar med i vårt påverkansarbete är Sverigedemokraterna. Vi vägrar bidra till normaliseringen av ett parti och en ideologi som har som syfte att splittra samhället, snarare än att erbjuda frihet och trygghet för fler.

RFSL:s valenkät går dock ut till alla riksdagspartiers valbara kandidater, och sammanställningen talar sitt tydliga språk.

I år är det allvar. Varje röst spelar roll.

Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL

 


 

Läs eller ladda ned den fullständiga rapporten i pdf-format.