Föräldragrupp online

Nu testar vi en ny form av föräldragrupper för hbtq-personer som väntar barn, med träffar online! Grupperna som drar igång nu i slutet av 2019 är fulla men en ny grupp startar i början av 2020. Välkommen med intresseanmälan till den.

Barnmorskeledd grupp

Gruppen arrangeras av RFSL, Riksförbundet för hbtq-personers rättigheter, och leds av barnmorskor som arbetar i ett föräldrastödjande projekt som heter “Regnbågsfamiljer i väntan”.

Med gruppen vill vi ge hbtq-personer som väntar barn möjlighet att tillsammans dela erfarenheter och diskutera frågor, tankar och känslor kring att vänta barn.

Gruppen är ett komplement till övrig föräldraförberedelse som erbjuds av graviditetsvården och en möjlighet för hbtq-personer oavsett bostadsort att delta i en grupp för regnbågsfamiljer.

Alla träffar sker online, genom videomöten i ett digitalt mötesrum.

En grupp består av tre träffar innan barnet är fött, och en uppföljande efterträff när alla deltagares barn är födda. Tanken är att alla gruppdeltagare deltar i alla fyra träffarna. För att delta behöver du/ni ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Anmäl intresse

Grupperna som startar nu i slutet av 2019 är fulla men för att anmäla intresse för kommande grupp som startar i januari 2020, maila oss på regnbagsfamiljer@rfsl.se och berätta vilka du/ni är som skulle vilja delta i gruppen, var du bor, när ditt/ert barn är beräknat att födas och gärna några rader om dig själv och din familjesituation. Exakta datum för träffarna publiceras inom kort men det kommer att handla om onsdagskvällar och tiden kl. 18.00-19.30.

Innehåll i träffarna

Träffarna kommer bland annat att handla om hur vi påverkas av samhällets föreställningar kring familj och hur vi kan hantera samhällets normer runt att skaffa barn. Andra frågor som kan lyftas på träffarna är till exempel hur det känns för dig att bli förälder och hur din resa mot föräldraskap sett ut. Alla erfarenheter, frågor och tankar kring det blivande föräldraskapet och barnet/barnen välkomnas, och det kommer finnas stor möjlighet att anpassa träffarnas innehåll efter de behov som finns hos er som deltar. Upplägget för träffarna är framtaget i samarbete med barnmorskemottagningen Mama Mia Söder som har lång erfarenhet av att hålla föräldragrupper för hbtq-personer.

Vi välkomnar både dig som väntar ditt första barn, och du som redan är förälder men väntar barn på nytt.

Det spelar ingen roll på vilket sätt du väntar barn eller i vilken konstellation, så länge du eller, om ni är fler blivande föräldrar, någon av er identifierar sig som hbtq-person. Barnmorskorna som leder träffarna har hbtq-kompetens och kan besvara frågor kring graviditet, förlossning och föräldraskap, och kan vid behov också hänvisa vidare till andra relevanta instanser inom vård och familjerätt.

Vi hoppas kunna erbjuda dig ett tryggt och icke-heteronormativt sammanhang med möjlighet att knyta kontakter som kan fortsätta även efter att gruppen avslutas.

Hantering av personuppgifter

Ingen journal kommer att föras från gruppträffarna, och ditt deltagande i gruppen är konfidentiellt. Dina personuppgifter, t.ex mejladress eller ditt namn, sparas under den tid då gruppen hålls och raderas därefter. Läs mer om hur RFSL hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.