Bemötandetips

Jobbar du inom den reproduktiva vården? Här samlar vi bemötandetips i olika former, framtagna inom projektet Regnbågsfamiljer i väntan.

Att ställa öppna frågor – en bild och en text att reflektera runt 

Det finns starka normer i samhället kring hur en familj ska se ut, som vi alla behöver förhålla oss till. Normer påverkar våra förväntningar och antaganden. Barnmorskan på bilden frågar personerna på ett öppet sätt om deras familj. Detta ger en familj med potentiellt tre föräldrar möjlighet att berätta om det, eller att de hör ihop på något annat sätt. 

“Språket är hela tiden beroende av våra föreställningar och antaganden.”

Språket är hela tiden beroende av våra föreställningar och antaganden. Därför går det inte att säga vad ett öppet språk är, utan att samtidigt tala om ett öppet förhållningssätt. Vi behöver alla träna oss på att backa från normativa antaganden kring hur en familj kan se ut, vem som kan vara gravid eller vem som är förälder. För att ta reda på hur en specifik familj ser ut behöver vi fråga. Det kan handla om att fråga den som kommer ensam till inskrivningen om den skaffat barn på egen hand eller om det finns fler föräldrar, eller att ställa frågor om hur föräldrar vill bli benämnda.

Normer styr även utformningen på blanketter och journalsystem, vilket ofta får som konsekvens att det inte går att dokumentera korrekt kring regnbågsfamiljer. I de fallen är det bra att tänka till kring hur du ska göra, kanske omformulera frågor du behöver ställa för att systemet kräver det, eller be om ursäkt för att journalsystemet exkluderar eller osynliggör familjen du har framför dig. Det är också viktigt att förklara för en patient varför du ställer en viss fråga, för att den inte ska upplevas som normativ eller utpekande. 

Hbtq-personer blir ofta ansatta av nyfikenhetsfrågor utifrån att ha brutit mot normer. Fråga bara om det som har relevans för vården som ska ges.

Vill du veta mer om hbtq och föräldraskap finns bra information här på hemsidan.

När vi ställde frågan till hbtq-föräldrar i en enkät om vad ett bra bemötande kan innebära i praktiken fick vi bland annat dessa svar: 

“Barnmorskan hade en prideflagga i sitt fönster. Det tryggade faktiskt. Sedan var hennes språk medvetet om heteronormen vilket skapade trygghet”

“Vid ett dåligt tillfälle bemöttes jag av att bli tillkallad ‘mamma, eller vad vi nu ska kalla dig’, vilket absolut inte kändes bra. Vid ett annat tillfälle fick jag istället frågan om jag ville bli kallad mamma ‘eftersom det kan skilja sig åt mellan par’. Då upplevde jag det inte alls kränkande även om det för mig var självklart att vilja bli kallad mamma.”

“Hon balanserade fint att våga fråga för att kunna göra sitt jobb utan att hennes egen nyfikenhet tog över.”

Frågor att reflektera kring:

Hur ser dina föreställningar om familj ut? 

Vad frågar du, och vad antar du, i mötet med en patient?

I vilka lägen förklarar du varför du ställer vissa frågor? 

Skriv gärna ut bild och reflektionstext som underlag för spridning på din arbetsplats och inför diskussioner i din arbetsgrupp, (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

Vad är ett inkluderande språk? En bild och en text att reflektera runt

Ordet partner kan användas för att skapa ett mer inkluderande och mindre heteronormativt språk. Om det könsneutrala ordet partner används, inkluderas ju alla partners oavsett kön, vilket är positivt. Via ett öppet och neutralt språk kan vårdpersonal visa att de inte antar att en familj ser ut på ett visst sätt.

Ibland tycks dock partner blir en beskrivning av en föräldraroll, men endast av de som inte är pappor: kvinnor och icke-binära. Då partner är ett ord för att beskriva en relation mellan vuxna försvinner i dessa fall bekräftandet av föräldrarollen.

Hur kan vi använda språket för att bekräfta en blivande förälder?

I regnbågsfamiljer förekommer det oftare än i andra familjekonstellationer att föräldrar planerat för och väntat på ett barn som de själva saknar ett genetiskt band till. Dessa föräldrar kan till exempel råka ut för att inte ses som barnets “riktiga” förälder, och riskerar att osynliggöras och exkluderas på ett annat sätt än andra föräldrar inom vården. Därför blir det extra viktigt att bekräfta att du ser dessa föräldrar som barnets riktiga förälder. På så sätt kan du stödja föräldrablivandet, synliggöra den nya identiteten som förälder och minska stressen som dessa föräldrar känner i mötet med vården. Ett enkelt sätt för att bekräfta föräldraskap är då att använda ord för förälder.

Vilka ord är bra att använda när vi pratar med blivande föräldrar om deras relationer och föräldraskap?

Gällande en specifik familj är det bra att fråga vilka ord för förälder som familjen själv tänkt använda. Inkludera då även frågor kring könsidentitet och relationer de vuxna emellan för att kunna ge rätt bemötande och information utifrån den aktuella familjen. I möte med familjen använder du de ord familjen själv använder. Om familjen samtycker kan det vara bra att journalföra dessa uppgifter för att familjen skall slippa förklara sig inför varje nytt vårdmöte.

När du talar mer generellt om familjer kan ord som gravid, bärande, födande, förälder, partner/s och stödperson under förlossningen vara bra termer att använda för att inkludera så många familjebildningar som möjligt.

Vilka ord använder du idag kring familjebildning och i patientmöten?

Hur tror du att ditt språkbruk påverkar de du möter?

Skriv gärna ut bild och reflektionstext som underlag för spridning på din arbetsplats och inför diskussioner i din arbetsgrupp: Reflektionstext begreppet partner