Ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade

Forced Sterilizations and Financial CompensationRFSLPhoto: Eveline Johnsson

Här finns information samlad till dig som vill veta mer om lagen som ska ge rätt till ersättning för den som steriliserats för att kunna få sitt byta juridiskt kön med stöd av könstillhörighetslagen.

 

Torsdagen den 9 november 2017 meddelade regeringen att de går vidare med förslaget att stifta en lag som innebär rätt till ersättning för den som steriliserats för att kunna få sitt byta juridiskt kön med stöd av könstillhörighetslagen.

Ersättningen föreslås bli 225 000 kr för de som fått byta juridiskt kön med stöd av könstillhörighetslagen innan juli 2013. Tanken är att individer själva ska ansöka hos Kammarkollegiet om ersättningen och att det ska räcka med att en person fått ett beslut om juridiskt könsbyte av Socialstyrelsens Rättsliga råd för att få ersättningen. Förhoppningen är att ansökningarna ska kunna skickas in från och med maj 2018. Enligt förslaget måste en ansöka om ersättningen innan den 1 maj 2020 för att få ersättningen beviljad.

Riksdagen ska rösta om regeringens förslag i början av 2018 och i dagsläget finns det majoritet för förslaget, det är alltså mycket troligt att det röstas igenom. Övriga detaljer kring ansökningsförfarandet väntas komma under våren 2018.

RFSL anser att det är en historisk seger att regeringen tar ansvar för det inträffade och ger individer som tvångssteriliserats ekonomisk kompensation. Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte helt kompensera för den grova kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit. Men en ekonomisk kompensation på regeringens initiativ blir ett offentligt erkännande av att det som hänt de här individerna var fel. RFSL har dock kritiserat det föreslagna beloppet att det är för lågt samt också ansett att även de få personer som har genomgått sterilisering för att kunna ansöka om juridiskt könsbyte, men fått avslag på ansökan, också ska kunna få ta del av ersättningen. RFSL hoppas också att ersättningen kommer ges ut på ett sätt som innebär en ursäkt från statens sida.

Länk till regeringens besked

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/ersattning-till-transpersoner-som-drabbats-av-steriliseringskrav/

Länk till utredningen till grund för beskedet

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ds-20176/

 

Kort bakgrund

Från och med januari 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige. De strider mot regeringsformen, mot Europakonventionen och är diskriminerande, konstaterade Kammarrätten i Stockholm i en dom från december 2012. Då hade tvångssteriliseringarna av personer som ville byta juridiskt kön pågått sedan 1972.

Sommaren 2013 upphävdes också själva kravet i lagtexten av riksdagen. Efter det lämnade cirka 160 personer in ett ersättningsanspråk till Justitiekanslern för att de blivit tvångssteriliserade. RFSL, tillsammans med RFSL Ungdom, Transföreningen FPES, KIM och Diskrimineringsbyrån i Uppsala, stod bakom ansökan som juristen Kerstin Burman arbetat med. Justitiekanslern avslog ansökan sommaren 2014 och menade, tvärtemot kammarrätten, att det inte alls handlade om tvångssterilisering.

Efter avslaget fattade organisationerna beslutet att stämma staten för det fall regeringen inte självmant skulle betala ut ersättning för den kränkning som skett. RFSL träffade Gabriel Wikström vintern 2015 för att framföra kravet om kompensation och upprättelse och sedan dess har kontakterna i frågan fortsatt.

Eftersom den politiska processen varit långdragen har dock Kerstin Burman arbetat på en stämningsansökan med åtta pilotfall för att stämma staten om ett politiskt initiativ inte skulle komma. Men den 27 april 2017 meddelade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen beslutat om att ta initiativ till en ny lag som ska möjliggöra ekonomisk kompensation till de personer som tvångssteriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen.

Kerstin Burman

Foto: Frida Jacobsen Zellinger

Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte helt kompensera för den grova kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit. Men en ekonomisk kompensation på regeringens initiativ blir ett offentligt erkännande av att det som hänt de här individerna var fel – så här får en stat inte behandla sina medborgare. På 1970-talet upphävdes de lagar som möjliggjorde tvångssterilisering av andra grupper och år 2000 beslutade regeringen att be om ursäkt och betala ut ekonomisk kompensation till de som tidigare tvångssteriliserats.

 

Maria Sundin

– Nu får vi samma upprättelse som de andra tvångssteriliserade, det känns som ett oerhört erkännande av regeringen av att staten har gjort fel. När jag har pengarna i handen så kommer jag fira, sade Maria Sundin om beskedet i april 2017, dåvarande ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och en av de som varit med i processen för att få ekonomisk kompensation.