The Asylum Podcast

The Asylum PodcastRFSL

Join us on a journey where we listen to the different stories of LGBTQI people who are newcomers in Sweden, focusing on asylum rights! 

Every year, thousands of LGBTQI people flee their native countries hoping to find a new home, a safe place and peace. In the asylum podcast we meet the people who have come to Sweden to seek asylum and listen to their stories. asylpodden möter vi människorna som kommit till Sverige för att söka asyl och får höra deras berättelser. Programledare är hbtqi-aktivisterna Samuel Girma och Lucy Amusugut, som båda har en personlig erfarenhet av asylprocessen.