Certified Organisations

Certification and EducationRFSLPhoto: Mathilda Piehl

Are you interested in LGBTQ-certified organisations? Here is a complete list, sorted by city or municipality.

Allingsås

Kommunal Vänerväst

Arvika

Barnmorskemottagningen i Arvika

Ungdomsmottagningen i Arvika

Familjerådgivning i Arvika

Askim

Barnavårdscentralen Askim

Barnmorskemottagningen Askim

Fritid AFH

Botkyrka

Ungdomsmottagningen – Botkyrka kommun

Sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete – Botkyrka kommun

Sektionen för förebyggande arbetet – Botkyrka kommun

Dalarna

Dalarnas Ungdomsmottagningar

Danderyd

Djursholms fritidsgård “Pavven”

Fribergagården

Ungdomscentrum

Seniorcentrum

Enebybergs Bibliotek

Ekerö

Ekerö Resursteam

Enköping

Medicinmottagningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgavdelningen – Lasarettet i Enköping

Rehabforum – Lasarettet i Enköping

Medicinavdelningen 1 – Lasarettet i Enköping

Medicinavdelningen 2 – Lasarettet i Enköping

Sjukhuschefens stab – Lasarettet i Enköping

Utvecklingsenheten – Lasarettet i Enköping

Ekonomienheten – Lasarettet i Enköping

Kirurgiskt centrum administration – Lasarettet i Enköping

Försörjningsenheten – Lasarettet i Enköping

Röntgenavdelningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgmottagningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgavdelningen – Lasarettet i Enköping

Medicinska sekreterare, Kirurgiskt centrum – Lasarettet i Enköping

Infocenter – Lasarettet i Enköping

Kommunikationsenheten – Lasarettet i Enköping

Gynekologmottagningen – Lasarettet i Enköping

HR-enheten – Lasarettet i Enköping

Lasarettansluten hemsjukvård/palliativa enheten – Lasarettet i Enköping

Intensivvårdsavdelningen – Lasarettet i Enköping

Operationsavdelningen – Lasarettet i Enköping

Steriltekniska enheten – Lasarettet i Enköping

Anestesienheten – Lasarettet i Enköping

Akutmottagningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgiskt centrums läkare – Lasarettet i Enköping

Enköping Elevhälsa

Enköping Fritidsgårdar

Westerlundska Gymansiet, Elevhälsan, Studie- och yrkesvägledarna, Skolledningen, Idrottslärarna

Eskilstuna

Barnmorskemottagningen Eskilstuna

Psykiatrisk mottagning Eskiilstuna

Gynekologi- och SESAM-mottagningen på Mälarsjukhuset – Eskilstuna

Familjerådgivningen – Eskilstuna

Ungdomsmottagningen – Eskilstuna

Barnahus – Eskilstuna

Se oss – Eskilstuna

STOPP – Eskilstuna

Huven – Eskilstuna

Vårdcentralen City – Eskilstuna

Vuxenförvaltningen, personlig assistans enhet 1

Eskilstuna Rekryteringsenhet, Eskilstuna kommun

Vårdcentralen Skiftinge

Eslöv

Vård och Omsorg, Vasagatan, Eslöv kommun

Mötesplats Karidal

Barn & Utbildning, Eslöv kommun

Falkenberg

Ungdomsmottagningen Falkenberg

Falun

Skolhälsovården

AIK/Hissen/Slussen + Fritidsgårdar

Finspång

Ungdomshälsan

Utförarenheten

Hörnan Fritidsgården

Gävle

Fjärran Höjderbadet

Gävle kommun – Kultur & Fritid

Göteborg

Musikverksamheten Mammut

Majkens fritidsgård

Allégårdens fritidsgård

Parkleken Plikta

Arena 29

Föreningsstöd

WeMind Göteborg

Psykologmottagningen SiS ungdomshem Björkbacken

Fritid i Centrum

Arena 29, SDF Centrums Ungdomssatsning

Actionpark

Guldhedens Bibliotek

Kulturhuset Kåken

Västra Hisingen Fritid

Gillis Edman – Begravningsbyrå

SiS ungdomshems Björkbacken

Ingrid Segerstedts Gymnasium

Göteborgs Universitet, Utbildningsenheten

 

Halmstad

STD-mottagning Halmstad

Studenthälsan Högskolan i Halmstad

Halmstad Kulturskola

Haninge

Handengeriatriken

Rudans vårdcentral

Helsingborg

Capio Familjecentral

Capio Olympia

Capio Mariastadens BVC

Capio Mariastadens Barnsmorskemottagning

Dunkers Kulturhus

Helsingborgs Kulturskola

Huddinge Kommun

Familjecentralen Skogås – Barnmorskemottagningen Skogås

Familjecentralen Skogås – Capio Barnavårdscentral Skogås

Familjecentralen Skogås – Socialtjänst, öppenvård/förebyggande

Familjecentralen Skogås – Trångsunds Barnavårdscentral

Familjecentralen Skogås – Öppna förskolan Skogås

Huddinge Ungdomsmottagning

Huddinge Fritidsgårdar

Tallgårdens Äldreboende

Hyltebruk

Ungdomsmottagningen Hylte

Håbo

Kultur- och Livsmiljö, Håbo Kommun

Barn- och elevhälsoenheten, Håbo Kommun

Hälsoäventyret i Håbo, Håbo Kommun

Karlshamn

Elevhälsan, Vägga Gymnasieskola

Kurator och skolsköterska, Norrevångskolan

Kurator och skolsköterska, Österslättskolan

Skolsköterska, Möllegårdens skola

Skolsköterska, Karlshamns Waldorfskola

Skolsköterska, Karlshamns Montessoriskola

Skolsköterska, Karl-Oskarskolan

Skolsköterska, Stenbackaskolan

Skolsköterska, Mörrums skola

Skolsköterska, Bolsgårdens skola

Skolsköterska, Hästaryds skola

Skolsköterska, Korpadalsskolan

Skolsköterska, Klockebacksskolan

Skolsköterska, Åryds friskola

Skolsköterska, Hällaryds skola

Skolsköterska, Sternöskolan

Skolsköterska, Bodestorpsskolan

Skolsköterska, Prästslättskolan

Karlskrona

Elevhälsan, Karlskrona Kommun

Värdegrund- och mångfaldsinstruktörerna vid äldreförvaltningen, Karlskrona Kommun

Karlstad

Väse fritidsgård

Älvans fritidsgård

Parkleken Kronoparken

Kontoret – KFF Öppen Fritidsverksamhet

Fritidsledare i Fält

Tolvmansgatans Fritidsgård

Bfree

Parkleken Karmen

Sjösala Fritidsgård

Seniorernas Hus

Karlstad ungdomsmottagning Druvan

Mottagningen för hud- och könssjukdomar – Landstinget i Värmland

Elevhälsan inom gymnasieskolan – Karlstad kommun

Hultsbergs fritidsgård

Lugnets fritidsgård

Kronoparkens fritidsgård

Molkoms fritidsgård

Ungdomens hus UNO

Parkleken Orrleken

Parleken Rudsleken

Elevhälsan, Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstad kommun

Katrineholm

Familjeenheten

Ungdomsenheten

Ungdomsmottagningen

Ung Kultur och fritid

Kommunikationsrådet

Korttidstillsyn/fritids enligt LSS

Elevhälsan

Sportcentrum

Ungdomstorget

#jagmed

Kiruna

Granitens hälsocentral

Kiruna IF

Kramfors

Ådalsskolan

Kristianstad

Kulturhuset Barbacka

Kristinehamn

Elevhälsan

Familjekällan

Familjestödet

Våld i nära relationer/Fristaden

Kungsbacka

Ungdomsmottagningen Kungsbacka

Kungsängen

Kungsgården äldreboende

Laholm

Ungdomsmottagningen Laholm

Linköping

Fritidsgården Ekholmen

Ungdomskulturhuset Arbis

Fritidsgården Berga

Fritidsgården Lambohov

Fritidsgården Sturefors

Fritidsgården Malmslätt

Fritidsgården Tallboda

Fritidsgården Vikingstad

Fritidsgården Linghem

Diva

Liquid

Shanazi Hjältar

Luleå

Porsöns vårdcentral

D.I.O.R – Delaktighet och inflytande i det offenliga rummet

PeKa Luleå – Pengar till Kreativa Arrangemang

Tuna fritidsgård

Örnäsets fritidsgård

Gammelstads fritidsgård

Bergvikens fritidsgård

Uddens förskola

Luleå brottsofferjour

FREDA-mottagning mot våld

Luleå Gymnasieskola

Råneskolan

Porsöskolan

Socialförvaltningen Luleå kommun

Personalenheten socialförvaltningen

Mobilt stödteam

Länsklinik Obstetrik och Gynekologi vid Norrbottens läns landsting

Lund

Högevall

Folkbiblioteken

Länsstyrelsen Gävleborg

Ledningsgruppen

Funktionerna för Folkhälsa, kommunikation och personal

Malmö

Attendo HVB Asyl PUT Dalköpinge i Trelleborg

Attendo ABT Surahammar

Attendo ABT Röstånga

Attendo PUT Erikslust

Attendo Bunkeflogården

Centrum för sexuell hälsa

Stadsbiblioteket

Attendo Bunkeflogården

MKB Fastighets AB

Vårdboendet Rönnbäret

Malmö Kvinnojour

Missbrukssektionen, Stadsområdesförvaltning Väster

Enheten för vuxna, Stadsområdesförvaltning Innerstaden

Motala

Ungdomshälsa

MiniMaria

Munka-Ljungby

Familjens Hus

Mölndal

Bosgårdens förskolor

Samordningsförbundet Insjöriket

Nacka

Nacka kommun – Utbildningsenheten

Nacka kommun – Arbets- och karriärverksamheten

Norrtälje

Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, TioHundra

Verksamhetsområdet Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering, TioHundra

Nyköping

Arnö familjecentral

Brandkärrs familjecentral

Mejram

Fredman

Cumulus

Familjestöd

Trosa Ungdomsmottagning

Gnesta Ungdomsmottagning

Kommunikationsstaben – Landstinget Sörmland

Nyköpings Ungdomsmottagning

Vårdcentralen Bagaregatan

Osby

Biblioteket

Fritidsgården Pulsen

Fritidsgården Bulten

Simhallen Lönsboda

Simhallen Osby

Ishallen

Kultur och fritid

Oxelösund

Vårdcentralen Oxelösund

Oxelösund Ungdomsmottagning

Region Gävleborg

Region Gävleborg – Ungdomsmottagningar

Region Gävleborg – Kulturutveckling

Region Gävleborg – Folkhälsa och Hållbarhet

Region Gävleborg – Asyl och Migranthälsa

Bollnäs BUP

Företagshälsan

Koncernledningen

Salem

Salems arnmorskemottagning

Salems ungdomsmottagning

Skellefteå

Förvaltningsstaben SKK

Skövde

Nyeports verksamhetsområde

Sollentuna

Biblioteken i Sollentuna

Sollentuna ungdomsmottagning

Solna

Solna Stadsbibliotek

Staffanstorp

Familjecentralen Paletten

Stockholm

Stockholms Stadsmission/Bostad Ung/Träningsboende för Unga

Stockholms Stadsmission/Oneeighty

Stockholms Stadsmission/Äldrecenter

Stockholms Stadsmission/Bostad Ung/Boende för Ensamkommande

Familjerådgivningen – Socialförvaltningen Stockholm

Behandlingsenheten – Socialförvaltningen StockholmJärva mansmottagning – Stockholm

Stockholms skolors ungdomsmottagning

Beroendecentrums hbt-mottagning – Stockholm

BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter – Stockholm

Attendo Individ och Familj: Konsulenterna inom Jour- och familjehemsverksamheten (rikstäckande)

Attendo Individ och Familj: Katarina ungdomshem – Stockholm

Attendo Individ och Familj: KrisTina Skyddat boende – Stockholm

Förskolan Nicolaigården – Stockholm

Förskolan Egalia – Stockholm

Fritidsgården Enskede Träffpunkt

Fritidsgården Högdalens Kvartersgård

Fritidsgården Stureby Träffpunkt

Krica behandling & utbildning – Stockholm

RFSU-kliniken – Stockholm

Unga kvinnors värn – Stockholm

Vårljus familjerådgivning – Stockholm

Västerorts ungdomsmottogning – Stockholm

Skärholmens ungdomsmottagning

Prostitutionsenheten – Socialförvaltningen i Stockholm

Resursteamen barn och ungdom (familjehem) – Socialförvaltningen i Stockholm

Resursteamen barn och ungdom (adoption) – Socialförvaltningen i Stockholm

Abrahamsbergs vårdcentral – Bromma

Rågsveds fritidsgård

Hagsätra fritidsgård

Öppna Förskolan Östberga – Stockholm

Öppna Förskolan Rågsved – Stockholm

Öppna Förskolan Stureby/Svedmyra – Stockholm

Öppna Förskolan Årsta – Stockholm

Öppna Förskolan Högdalen – Stockholm

Öppna Förskolan Dalen – Stockholm

Vita Bergen, Pysslingen Förskolor

Björngården, Pysslingen Förskolor

Fältarna i Bromma

Fältarna i Farsta

Fältarna i Sundbyberg

Fältarna i Hässelby-Vällingby

SHIS Bostäder

Socialförvaltningen, Boende- och Behandlingsenheten, Hvilan

Socialförvaltningen, Boende- och Behandlingsenheten, Lönnen

Fertilitetscentrum Stockholm

Union to Union

Tullgårdsskolan

Långholmens förskola Pysslingen

Zinkens förskola Pysslingen

Jobbtorg Unga Skärholmen

Jobbtorg Unga Globen

Förskoleavdelningen, Utbildningsförvaltningen

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet

Farsta Grundskola

Vasa Real

Kriminalvården – Utbildningsenheten

CO-Pilot Bygg och projektledning

Mälarhöjdens skola

Attendo Henriksdals gruppbostad

Attendo Smedshagens korttidsboende

Strängnäs

Strängnäs ungdomsmottagning

Familjecentralen Strängnäs

Vårdcentralen Strängnäs

Sundbyberg

Dagverksamheten Höjdpunkten + Anhörigstöd – Sundbybergs Äldreförvaltning

Dagverksamheten Solbacken + Anhörigstöd – Sundbybergs Äldreförvaltning

Biståndsenheten – Sundbybergs Äldreförvaltning

Bibliotek Sundbyberg

Sundbybergs Simhall

Sundbyberg Elevhälsa

Sundbybergs Utbildningsförvaltning

Söderhamn

Turism- och informationsavdelningen

Faxepark

Södertälje

Södertälje ungdomsmottagning

Kommunikationsavdelningen & Kontaktcenter, Södertälje Kommun

HR-Avdelningen

AntiVåld 

Fältassistenterna

Sölvesborg

Skofabriken & Fritan, Mjällby

Tranås

Attendo Asyl/Put Tranås

Trollhättan

ASF-Familjestöd: VIN-enheten, Familjerätten, Fältenheten, Familjerådgivningen

Täby

Täby Ungdomsmottagning

Attundaskolan

Familjegruppen

Alternativ till våld (ATV)

Resursteamet

Mini-Maria

Stödcentrum för unga brottsutsatta och medlingsverksamheten, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker

Barnahus Södra Roslagen

Hägernäs familjecentrum

Familjerådgivningen

Hermelinen

Ungdomscentret

Oasen

Gribbygård

Myran

Tyresö

Vuxenenheten

Upplands-Väsby

Praktikertjänst N.Ä.R.A. – Löwetgeriatriken

Uppsala

Folktandvården i Uppsala län

Vibor

Tiangruppen

Grillska Gymnasiet

Uppsala Fritidsgårdar

Uppsala Konstmuseum

Grillska Gymnasiet

Tiangruppen

Varberg

Ungdomsmottagningen Varberg

Centralen

#432

Muve

Tvååkers ungdomsgård

Mittpunkten

Veddinge ungdomsgård

Buagården

Läjets ungdomsgård

Vallentuna

Vallentuna Ungdomsmottagning

Vallentuna Elevhälsa

Vingåker

Vingåkers kommun – Individ och familjeomsorgen

Värmdö

Värmdö Bibliotek

Ungkulturhuset Gurraberg

Västerås

Inklueringsteam

Widénska Gymnasiet

Tiundaskolan

Västmanlands län

Ungdomsmottagningen i Sala

Ungdomsmottagningen i Surahammar

Ungdomsmottagningen i Västerås

Åkersberga

Åkersberga UM

Ängelholm

Capio Ängelholm

Örebro län

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Hallsberg

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Karlskoga

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Knuffen i Örebro

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Lindesberg

STD-mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro

Ängens vårdcentral

Örnsköldsvik

Personalavdelningen, kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun

Tillväxtavdelningens ledningsgrupp och projektutvecklaransvarig, Örnsköldsviks kommun

Kommunledningsförvaltningens projektutvecklingsansvarig, Örnsköldviks kommun

Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen

Östersund

Östersunds bibliotek

Elevhälsan

Östersunds FK

Östersunds kommun, HR & Kommunikation

Storsjöskolan