Tvångssteriliserade transpersoner bör få högre ersättning

RFSL

Folkhälsominister Gabriel Wikström har berättat för Dagens Nyheter att regeringen snart kommer presentera ett förslag om att de transpersoner som tvångssteriliserats fram till 2013 ska få skadestånd av staten. RFSL välkomnar att regeringen går vidare med skadeståndet som ska betalas ut till de personer som tvångssteriliserats då de ansökt om byte av juridiskt kön.

– Det är mycket välkommet att regeringen, som den första i världen, betalar ut skadeståndet som ett erkännande av de brott staten begått mot transpersoner. Det belopp som regeringen föreslagit är dock för lågt i jämförelse med den kränkning som de tvångssteriliserade personerna utsatts för. RFSL har tidigare argumenterat för ett skadestånd på 300 000 kr, vilket är en nivå vi står fast vid, säger RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård.

Folkhälsoministern uttalade sig på fredagen om nivån på skadeståndet som kommer att vara på 225.000 kr, 75 000 kr lägre än vad RFSL har argumenterat för. RFSL:s uträkningar baserar sig bland annat på den grad av invaliditet som en sterilisering anses utgöra samt den grova kränkning som tvångssteriliseringarna måste anses vara.

– Redan 1972 konstaterade regeringen att de tvångssteriliseringar som utfördes med stöd av 1941 års steriliseringslag bygde på andra värderingar och förhållanden än samtidens. Trots detta infördes samma år en lag som krävde sterilisering av transpersoner som ville byta juridiskt kön. Tvångssteriliseringarna fortsatte i 14 år efter det att staten konstaterat att andra tvångssteriliserade skulle få skadestånd. Detta gör att övergreppet mot transpersoner är särskilt grovt.

-Ett skadestånd kan aldrig kan ersätta den skada som skett eller lindra kränkningen, men beloppet måste vara i nivå med vad som anses ett ordentligt erkännande av statens övergrepp, avslutar Frida Sandegård.

RFSL ser positivt på beskedet att skadeståndet ska vara tillgängligt för alla tvångssteriliserade och kommer i det fortsatta arbetet med lagstiftningen bevaka att så också blir fallet.