Det här stöttar vi

RFSL

Insamlingsstiftelsen stöttar bland annat Asyl- och flyktingstöd, internationella projekt i Uganda och Indonesien, ett nationellt projekt för unga, samt en nödfond.

Asyl- och flyktingstöd samt kampanjen JAG ÄR FRI

Under 2015 uppmärksammar vi hbtq-flyktingars situation. Varje krona som vi kan samla in är viktig för att vi ska kunna stödja dem i asylprocessen. Att få rätt juridiskt stöd, stöd att hitta boende och ett socialt sammanhang kan vara livsavgörande. Lyssna på berättelser från asylsökande på jagärfri.nu

Varje år kommer det människor till Sverige som tvingats fly från sina hemländer på grund av att de är hbtq-personer. Många av dem som söker asyl eller kommer till Sverige på annat sätt behöver olika typer av stöd och hjälp. RFSL arbetar tillsammans med jurister för att säkerställa att asylsökande får större möjligheter att få sina ärenden bedömda på ett rättssäkert sätt och därmed kunna stanna i Sverige.

På många håll i landet driver vi även RFSL Newcomers för att hjälpa nyanlända att hitta vänner och få ett bredare socialt kontaktnät där de bor.

Tack vare ditt stöd kan vi ordna asylrådgivning, bekosta resor inom landet, driva mötesplatser och att på andra sätt stötta nyanlända hbtq-personer i Sverige.

Indonesien

Hbtq-rörelsen i Indonesien hotas ständigt av fundamentalistiska grupper. Med myndigheternas tysta medhåll har anhängare till dessa grupper attackerat konferenser och fredliga manifestationer, som har velat uppmärksamma hbt-personers mänskliga rättigheter. I vissa områden har man infört straff för homosexuella handlingar. Även från privatpersoner riktas våld mot framförallt transpersoner, de senaste åren har fler mord skett på transpersoner som försörjer sig genom sexarbete. Huvudsyftet med RFSLs samarbete med hbt-rörelsen i Indonesien är att på sikt reducera det våld som hbt-personer utsätts för.

Samarbetsprojektet i Indonesien inkluderar tre olika hbt-organisationer i Indonesien som har sina huvudkontor i olika delar av landet.

Newcomers

Newcomers är RFSL:s nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer.

Här finns det möjlighet att träffar nya vänner och lära känna den svenska hbtq-världen.

Bland aktiviteterna som Newcomer ordnar finns bland annat:
– träning i svenska språket
– tips om jobb och boende
– information om sjukvård
– information om svenska myndigheter och institutioner

Newcomers lyfter också situationen för asylsökande och papperslösa och genom att samla och sprida berättelser av personer med egna erfarenheter. Under Stockholm Pride arrangerar Newcomer “Asylforum” för att höja asylsökande och papperslösa hbtqi-personers röster, och ge plats åt tankar, samtal och debatt kring rätten till asyl.

Mentorer för unga

Som ung hbtq-person i ett heteronormativt samhälle byggs ofta en rädsla  upp för vad som kommer att hända om en kommer ut och är öppen med sin  identitet. Rädslan är så stor att många ungdomar väljer att hålla sina  funderingar eller insikter hemliga för sin familj och sina vänner.

På  HBTQkojan.se kan unga mellan 13 och 25 år få en mentor, en trygg vuxen  hbtq-person att prata med. HBTQkojan.se är ett mentorprogram som syftar  till att stötta ungdomar där de befinner sig, på deras villkor.  Kunskapen om trygga platser och stödkontakter dit unga kan vända sig för  att träffa nya vänner och stödjande verksamhet är en viktig del av  mentorprogrammet.

HBTQkojan.se är fram till årsskiftet finansierat med medel från  Allmänna Arvsfonden. För att säkerställa att projektet kan fortsätta  behövs därför annan finansiering.

Insamlingsstiftelsen RFSL samlar därför under året in pengar för att  kunna hålla HBTQkojan.se i gång.  Ditt bidrag är viktigt för att unga hbtq-personer ska få en bra start i  vuxenlivet och känna sig trygga i sin identitet.

HBTQkojan drivs av RFSL Stockholm men ger stöd i hela landet.

Uganda

Situationen för hbtq-personer i Uganda har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. RFSL har samarbetat med flera organisationer i Uganda sedan 2007 för att stötta organisationerna att utvecklas och bli starkare i sitt arbete för att förändra attityder och lagstiftning.

Medlemmar i de olika organisationerna deltar i utbildningar i olika ämnen som organisationerna anser sig behöva bli starkare i, som t ex påverkansarbete, fund-raising, projektplanering etc. Projektet i Uganda är organiserat på ett sätt som syftar till att stärka rörelsen och öka samarbeten mellan olika organisationer.

Efter att President Museveni skrev under den nya “Anti-Homosexuality Act” i januari i år har situationen förvärrats i Uganda. Våldet har ökat och även trakasserier från polisen. Nu mer än någonsin behövs omvärldens ekonomiska och moraliska stöd!

Nödfond

Hbtq-personer och hbtq-organisationer behöver ibland akut hjälp och stöd. Det kan till exempel röra sig om när en person blir utsatt för våld, hot och trakasserier och behöver hjälp med resor och boende för att komma ur den mest omedelbart hotfulla situationen eller när en organisation behöver hjälp att betala advokatkostnader.

Oavsett om det handlar om myndigheter som trakasserar och förföljer eller media som outar personen i länder där det är förenat med livsfara att vara hbtq, så finns sällan tid till långa byråkratiska processer. Vi behöver kunna erbjuda stöd direkt. Det kan handla om allt från att köpa resebiljetter till att erbjuda ett tryggt och skyddat boende.

Det finns sällan tid att sätta igång stora kampanjer för att få in pengar i dessa situationer och vi behöver därför ditt stöd för att kunna bygga upp en buffert för akuta insatser. Insamlingsstiftelsen RFSL har under senaste året bland annat hjälpt till att ge stödja utsatta hbtq-aktivister i Uganda.

 

)0-konto logga

Om Insamlingsstiftelsen RFSL

Stiftelsen stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtq-personers rättigheter.

Ge ett bidrag
Bankgiro: 90 0408-6
Plusgiro: 90 0408-6
Swish: 123 900 40 86

Våra samarbetspartners

Spoon
iZettle