Webbutbildning

RFSL:s webbutbildning ger en första inblick i hbtq-frågor, för dig som saknar förkunskaper eller har lite förkunskaper. I kursen lär du dig om arbetsmiljöfrågor, bemötande och hur normer påverkar oss.

Utbildningen varvar pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för reflektion. Förhoppningen är att kunskapen om de här frågorna leder till att fler blir inkluderade, både i arbetslivet och i samhället i stort.

Kursen innehåller fyra moduler: Normer, Hbtq-begrepp, Lagar och mänskliga rättigheter samt Bemötande.  Varje modul tar cirka 30 minuter att genomföra. Den som vill kan gå hela kursen på en gång under cirka två timmars tid, men vi rekommenderar att gå en eller högst två av modulerna per dag, eftersom reflektion är en viktig del av kursinnehållet.

Tillgänglighet

Alla moment och all information i utbildningen presenteras i textform och en speakerröst läser upp de flesta texter. En del interaktiva övningar kräver att man kan se dem, föra en pekare över skärmen och klicka för att man ska kunna genomföra dem. Inga bilder läses upp.

Pris

395 kr per licens (användare) för 1-199 användare. (Moms tillkommer)

200-499 användare ger 15% rabatt.

500 användare och uppåt ger 25% rabatt.
Webbutbildning är tillgänglig under en månad.

Tekniska krav

På nedan länk framgår det vilka webbläsare som krävs för att gå kursen. Gå till Viewing published courses, delarna under HTML5, Flash och Mobile är det som är viktigt att läsa.

Tekniska krav

Beställ

För att beställa licenser maila följande uppgifter till: utbildning@rfsl.se

Organisation
Organisationsnummer
Fakturaadress
Fakturareferens
Antal licenser
E-postadresser till dem som ska gå utbildningen

Mer information

Ladda ned informationsblad om RFSL:s webbutbildning