Väl mött!

Att bli sedd, hörd och bekräftad gör skillnad för livskvalitén. Att hbtq-personer riskerar att drabbas av psykisk ohälsa handlar bland annat om bristen på bra bemötande.

När lagstiftning och praxis inte är anpassade efter hbtq-personers livsvillkor ökar utsattheten och gott bemötande försvåras.

Mänskliga rättigheter omfattar alla och ett bra bemötande av hbtq-personer främjar både enskilda personers hälsa  och folkhälsan i stort. Ett gott bemötande räddar liv.

 

 

 Fem tips för bättre bemötande

  • Personen du möter vet bäst vem hen är. Använd det namn och pronomen personen önskar. Ställ öppna frågor.
  • Undvik att dra förhastade slutsatser. En persons sexuella läggning, familjeförhållanden eller könsidentitet går inte att se utanpå.
  • Tänk dig att varje ny människa är ett oskrivet blad. Nästa kund/klient/patient/medarbetare behöver inte vara cisperson* eller heterosexuell även om din erfarenhet är att många personer du tidigare mött varit det.
  • Gör miljön tillgänglig för fler. Könsneutrala toaletter gör att fler kan använda sig av dem. Att kommunicera med bilder som representerar mångfald gör att fler känner sig välkomna och inräknade.
  • Osäker? Sök information!

*En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma sida.”

Förbättra hbtq-personers livsvillkor

  • Hbtq-kompetens måste säkerställas över hela landet. RFSL:s utbildningar och hbtq-certifiering har som mål att öka kunskapen om hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället.
  • Det ska inte finnas hinder i lagstiftning eller praxis som omöjliggör för hbtq-personer att bilda familj på det sätt som önskas eller leva tryggt i de familjer som valts.
  • Rätten till bästa möjliga hälsa ska gälla alla. Idrottsföreningar, ideella organisationer och religiösa samfund behöver, liksom samhället i övrigt, vara öppna för hbtq-personer.
  • Tillgången till vård ska inte begränsas av diskriminerande lagar eller praxis.
  • Alla hbtq-personer som flyr undan förföljelse ska ges rätt till asyl i Sverige. Migrationsverkets hbtq-kompetens och kunskap om hbtq-personers situation i olika länder måste stärkas och säkerställas.

Hur du kan göra skillnad?

Bli medlem i RFSL eller ge en gåva

Utbilda eller certifiera din verksamhet

Resurser bemötande