RFSL:s utbildningsverksamhet

Välkommen till RFSL:s utbildningsverksamhet. Vi gör skillnad för hbtqi-personer genom certifieringar, föreläsningar, konsultuppdrag och processledning av verksamheter och arbetsplatser.

Vårt syfte är att genom ökad kunskap och normkritiska verktyg skapa en tryggare arbetsmiljö och ett bättre bemötande i de verksamheter vi arbetar med.

RFSL har sedan organisationen bildades 1950 sysslat med informationsspridning och utbildning om hbtq-personers livsvillkor och rättigheter. RFSL har även varit en pionjär inom utvecklingen av normkritik i Sverige. Vid sidan av våra egna utbildningsinsatser står vi och våra systerorganisationer bakom flera utbildningsmaterial som fått stor spridning i Sverige. Med detta i ryggen vågar vi säga att vi är Sveriges tyngsta aktör inom hbtqi- utbildningar. Dessutom har alla våra utbildare gedigen kompetens inom diskrimineringslagen, likabehandlingsarbete och praktiskt förändringsarbete inom organisationer.

Hbtqi-certifieringen är ett koncept framtaget av RFSL 2008. Det var även då som utbildningsverksamheten i dess nuvarande form tog sin början. Idag genomför RFSL:s utbildningsverksamhet cirka 150 utbildningar per år och har hbtqi-certifierat över 400 verksamheter runt om i landet.  

Våra utbildare är goda pedagoger med lång erfarenhet av att föreläsa och processleda en stor bredd av verksamheter inom såväl kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv. 

Våra koncept

Hbtqi-certifiering

Kurser

Hbtqi för chefen

Transinkluderande jämställdhetsarbete

Konsulttjänster

Webbutbildning

Att lära efter metoo 

MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa 


RFSL Media & Info AB

RFSL Media & Info AB är en del av RFSL. Företaget ägs av RFSL och består av försäljning av utbildningar, konsulttjänster och informationsverksamhet.

Allt eventuellt överskott gör det möjligt för RFSL att fortsätta vara ett kunskapscentrum i hbtqi-frågor och går tillbaka till verksamheter inom RFSL t. ex. lokalt arbete för att främja hbtq-personers rättigheter och RFSL:s arbete med flyktingfrågor.

Kontakt

Vid frågor om utbildningar och konsultuppdrag kontakta utbildning@rfsl.se