Vill du skriva uppsats om RFSL:s utbildningar?

Är du intresserad av att skriva en uppsats om hbtq- och utbildning, RFSL:s utbildningsverksamhet, eller hbtq-certifieringen?

Arbetet för hbtq-personer rättigheter och möjligheter behöver undersökas och utvecklas. Vi på RFSL får ibland förfrågningar om att medverka i intervjuer med koppling till vår utbildningsverksamhet. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och erfarenheter och har utifrån vår utbildningsverksamhet även idéer på olika ämnen och frågor som vi ser som relevanta att få mer kunskap om.

Våra beslut om att medverka beror på hur hög arbetsbelastning vi har och vi behöver kunna planera vår tid. Om du vill intervjua oss om våra utbildningar, ta del av förslag på områden att skriva om eller skriva en uppsats i samarbete med oss, behöver du höra av dig till oss i god tid (det vill säga med cirka två månaders framförhållning), för att undersöka möjligheterna för vår medverkan.

Kontakt

Maila din fråga till utbildning@rfsl.se