Transinkluderande jämställdhetsarbete

Syftet med jämställdhetsarbete är en jämn fördelning av makt, möjligheter och resurser, men vad händer med transpersoner i det arbetet?

Den här utbildningen ger förståelse för hur jämställdhetsarbetet kan göras med ett transperspektiv.

Innehåll

Deltagarna får bland annat kunskap om könsmaktanalyser utifrån en flerdimensionell syn på kön, och konkreta metoder för att inkludera transpersoner i kartläggningar som enkäter och undersökningar.

Utbildningen passar för er som har i uppdrag uppdrag att arbeta med jämställdhet inom exempelvis kommun, myndighet eller region. 

Materialet Oavsett kön?

Utbildningen utgår från handboken Oavsett kön? som togs fram av RFSL i samarbete med nyckelaktörer inom fälten genom en enkät som spreds till målgruppen samt metodutvecklande workshops med personer som arbetar med jämställdhets- och/eller transfrågor. Metoderna riktar sig framförallt till anställda inom kommun, myndighet eller region men kan även användas av andra.  

Pris

Utbildningen kan erbjudas som kortare föreläsning eller en fördjupande utbildningsdag beroende på era behov och önskemål.

Prisexempel: 10 000 kr för 1,5 h föreläsning. 

Kontakta oss så diskuterar vi pris och upplägg: +4676 163 67 79  utbildning@rfsl.se