Skolinformation

Bjud in RFSL till er skola för att prata om normer och samhällsstrukturer!
Skolinformation och utbildning till elever sköts av RFSL:s lokala avdelningar.

Är du eller någon på din skola intresserad av att få utbildning så ta kontakt med din närmsta avdelning och se om de har möjlighet. Här hittar du RFSL:s lokala avdelningar.

RFSL:s skolinformationspass hjälper er skola att upptäcka och motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande uttryck, i enlighet med Läroplanen.

Vanligtvis håller RFSL skolinformation på mellan-, högstadie- och gymnasieskolor och ofta i samband med temadagar och inom ramen för olika ämnen, t.ex. samhällskunskap, livskunskap eller biologi.