RFSL media och info AB

RFSL Media & Info AB är en del av RFSL. Företaget ägs till 100 procent av RFSL och verksamheten består främst av försäljning av utbildningar, konsulttjänster, informationsverksamhet och webbshop.

Allt eventuellt överskott gör det möjligt för RFSL att fortsätta vara ett kunskapscentrum i hbtq-frågor och kan gå tillbaka till verksamheter som kan vara svåra att finansiera, såsom att RFSL ska finnas i hela landet och exempelvis vårt arbete med flyktingfrågor.

 

Kontakt

Vid frågor om utbildning, hbtq-certifiering eller för prisuppgift kontakta utbildning@rfsl.se