RFSL media & info AB

RFSL Media & Info AB är en del av RFSL. Företaget ägs av RFSL och består av försäljning av utbildningar, konsulttjänster och informationsverksamhet.

Allt eventuellt överskott gör det möjligt för RFSL att fortsätta vara ett kunskapscentrum i hbtq-frågor och går tillbaka till verksamheter inom RFSL t. ex. lokalt arbete för att främja hbtq-personers rättigheter och RFSL:s arbete med flyktingfrågor.

Kontakt

Vid frågor om utbildning, hbtq-certifiering eller för prisuppgift kontakta utbildning@rfsl.se