RFSL har hbtq-certifierat i 10 år

RFSL startade konceptet hbtq-certifieringen 2008. Idag har över 400 verksamheter hbtq-certifierats, både inom offentlig och privat sektor. Certifieringen skickar en tydlig signal om verksamhetens ställningstagande för allas lika rätt.

RFSL har sedan organisationen bildades 1950 sysslat med informationsspridning och utbildning om hbtq-personers livsvillkor och rättigheter. Hbtq-certifieringen är ett särskilt koncept framtaget 2008. Vi på RFSL såg ett behov att ta fram en längre och processinriktad utbildning som leder till förändring. En hbtq-certifiering är RFSL:s kvalitetsstämpel som innebär att verksamheten får ett normkritiskt tänkande och skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande bemötande ur ett hbtq-perspektiv. Hbtq-certifieringen tar utgångspunkt i heteronormen och hbtq-frågor, men under utbildningen diskuterar vi även normer kopplat till alla diskrimineringsgrunder som etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder. Målet är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna. Certifieringen innebär ett långsiktigt strukturerat och strategiskt arbete med likabehandling och mänskliga rättigheter för hela verksamheten.

Intresset har varit större inom offentliga verksamheter, främst kommunala.

– Nu märker vi dock att även näringslivet har börjat se att det här är viktiga frågor att arbeta med, samtidigt som communityn och vi som arbetar med hbtq-frågor ställer högre krav i relation till företag och den samhällsservice vi har rätt till, säger Gustaf Hedman utbildningschef på RFSL.

”Hbtq-certifieringen har gett oss fördjupad kunskap och goda verktyg för att skapa en ännu mer inkluderande arbetsplats. Vi är därför mycket stolta över att vara det första modeföretaget i världen som har blivit hbtq-certifierade.”
– Monki Huvudkontor

– Det handlar också om att företagen vill vara en attraktiv arbetsgivare för att konkurrera om arbetskraften. Då måste man arbeta aktivt med de här frågorna från företagens sida för att få en konkurrensfördel, en hbtq-certifiering skickar en tydlig signal till omvärlden, säger Gustaf Hedman.

Bakom framgången ligger den unika kompetens som RFSL som Sveriges största och äldsta hbtq-organisation har skaffat sig genom åren. Innehållet i RFSL:s utbildningar uppdateras ständigt efter de verksamheter som RFSL driver, nationellt, lokalt och internationellt.

– Där har vi en unik ställning jämfört med andra aktörer, säger Gustaf Hedman.

Överskottet från RFSL:s utbildningar och hbtq-certifieringar används för att finansiera delar av RFSL:s verksamheter för hbtq-personers rättigheter i Sverige och i världen. Just nu finansierar den stora delar av RFSL Newcomers, en stödverksamhet för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.

Läs mer om hbtq-certifieringen och gör en intresseanmälan redan idag!