Priser

Priserna är ordinarie priser för RFSL:s olika utbildningar och hbtq-certifiering.

WEBBUTBILDNING
Webbutbildningen är licensbaserad och personlig. En licens avser en användare.

En licens 395kr
Vid köp av fler än 199 licenser ges 15% rabatt
Vid köp av fler än 499 licenser ges 25% rabatt

Kurser
RFSL erbjuder flera kortare föreläsningar med olika fokus som enkelt kan kombineras till kompletta utbildningspaket.

Introduktion till hbtq och normkritik (1h): 10 000 kr
Fördjupningskurser (1,5-2h) 10 000kr/st.

HBTQ-CERTIFIERING
Grupperna för hbtq-certifiering avser grupper om ca 25 personer. Är ni färre eller fler inom er verksamhet så kontakta oss för prisuppgift!

Grupp om ca 25 personer  125.000kr (5000kr per person).