MSM, hiv och testingens möjligheter

Välkomna till gratis digital lunchföreläsning om ”Män som har sex med män, hiv och testningens möjligheter”.

Datum

Onsdag 16 december kl. 12.00 – 13.00.

För vem

Föreläsningen riktar sig till vårdpersonal som i sin yrkesroll möter patienter som har frågor eller besvär som rör sexuella hälsa. Innehållet har utformats av personal inom RFSL:s hivprogram med mångårig och bred erfarenhet av hivpreventivt arbete och i samarbete med Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm.

Innehåll

Föreläsningen fokuserar på sexuell hälsa och hälsans bestämningsfaktorer bland män som har sex med män (msm). Vi går igenom utbredningen av hiv och övriga sti:s bland msm, målgruppens erfarenheter och kunskaper kring sex och strategier för säkrare sex, erfarenheter av bemötande i vården och hur sti- eller hiv-testningstillfället kan användas effektivt i preventionssyfte. Du får med dig verktyg att använda i samtal kring sexuell hälsa och vi diskuterar vikten av ett normmedvetet bemötande för att motverka minoritetsstress, ohälsa och stigma bland msm.

Digitalt format

Föreläsningen ges digitalt och har ett begränsat antal platser.

Anmälan

För anmälan eller frågor maila: linn.gulbrandsen@rfsl.se

Först till kvarn gäller!