MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa

RFSL har utbildade instruktörer i MHFA. Den psykiska ohälsan är högre bland hbtqi-personer och självmord är vanligare än bland övrig befolkning. RFSL erbjuder utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa tillsammans med föreläsning om hbtqi-personers hälsa och livsvillkor.

Metoderna som lärs ut är inte specifika för hbtqi-gruppen utan ger deltagarna verktyg att upptäcka psykisk ohälsa oavsett orsak för att kunna erbjuda rätt hjälp och stöd.

Text från mhfa.nu:
”MHFA står för Mental Health First Aid Training, på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa. Det är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Målet är att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och självmord. Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro på våra arbetsplatser. Psykisk ohälsa är också den dominerande orsaken till självmord eller självmordsförsök.”

Utbildningen passar för alla yrkesgrupper som möter människor i sitt arbete och t.ex. HR-ansvariga eller personer i arbetsledande ställning.

Pris

45 000 kr för två heldagar.

Kontakta utbildning@rfsl.se för frågor eller bokning.