Kurser

RFSL skräddarsyr föreläsningar och kurspaket utifrån era behov och önskemål. Vi kan erbjuda allt från en timmes föreläsning till heldagsutbildningar baserat på olika hbtqi-relaterade ämnen.

Både bredd och spets! 

En kortare föreläsning kan tjäna som inspiration till vidare arbete med hbtqi-frågor. Om ni föredrar ett kurspaket kan ni välja att fokusera på flera ämnen för att ge era medarbetare övergripande grundkunskap, eller så kan ni välja att fördjupa er inom ett visst område för att spetsa er kompetens.

Exempel på ämnen för våra kurser:

Introduktion till hbtqi och normkritik

Inkluderande arbetsmiljö

En verksamhet för alla – normer och bemötande 

Rättvis rekrytering

Kommunikation som når fler 

Ramar för likabehandling – diskrimineringslagen i praktiken

Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor

Transinkluderande jämställdhetsarbete

Idrott för alla

Hbtqi och LSS

Våldsutsatthet ur ett hbtqi-perspektiv

Tips och verktyg

I kurspaketen kombinerar vi föreläsningsdelar med interaktiva övningar och vi ger alltid verktyg och tips för fortsatt arbete. Graden av interaktivitet påverkas av utbildningstiden och gruppens storlek. Om ni vill ha mycket interaktivitet bör gruppen inte bestå av fler än 25 personer. 

Verksamhetsanpassat 

Vi anpassar alltid fokus till de som ska delta i utbildningen – vi har lång erfarenhet av att möta en bredd av olika yrkesgrupper inom såväl näringsliv som myndigheter, kommuner och regioner.

Digitalt eller fysiskt

Vi är vana att erbjuda utbildningar digitalt men vi kommer även till er och håller kurser på plats om ni önskar det.

Pris

Pris från 10 000 kr exklusive moms. Kontakta oss för offert.

Kontakt

Kontakta oss för att diskutera vad ni har för behov så ger vi förslag på upplägg och innehåll som passar just er. +4676 163 67 79  utbildning@rfsl.se.

Taggar:

utbildning