Konsulttjänster

Har ni andra behov och önskemål än certifiering, webbutbildning och kurser? Vi  hjälper er gärna att på bästa sätt möta just era behov.

Exempel på hur vi kan hjälpa er:

  • ta fram en plan för aktiva åtgärder 
  • revidera er likabehandlingsplan utifrån ett hbtqi-perspektiv
  • handleda en arbetsgrupp i arbetet med implementeringen av er likabehandlingsplan
  • ge stöd i verksamhetsutveckling eller förändringsprocess
  • leda ett av era APT
  • utforma ett utbildningskoncept
  • ta fram ett metodmaterial
  • ta fram en webbutbildning
  • faktagranskning och/eller normkritisk granskning av text 

Hör av er till oss så diskuterar vi hur vi bäst kan hjälpa er utifrån de behov ni har! 

Asylrättsjurist

RFSL:s asylrättsjurist har arbetat många år som offentligt biträde för hbtqi-asylsökande och är specialiserad på asylskälen sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Antalet asylsökande med hbtqi-relaterade asylskäl har ökat de senaste åren, och hbtqi-asylärendena är nästan alltid mångfacetterade, omfattande och uppdragen upplevs som komplicerade av många offentliga biträden. Migrationsmyndigheternas utredning, prövning och bedömning av hbtqi-asylskäl ställer höga krav på biträdets kompetens och den sökande själv.

RFSL:s asylrättsjurist konsulterar i enskilda ärenden. Konsultuppdraget innefattar individuellt anpassad rådgivning i asylärendet, landinformation när detta är relevant, samt hjälper till att etablera kontakt med t.ex. lokala RFSL-avdelningar och hbtqi-organisationer i klientens ursprungsland. Syftet är att ge klienten så stora förutsättningar som möjligt att beviljas den skyddsstatus som hen har rätt till.

Pris 

1500 kr/timme

Kontakt

För frågor och offert utbildning@rfsl.se