Introduktion till inkludering

RFSL erbjuder anpassade utbildningar för idrottsföreningar, förbund och distrikt där målet är att alla ska kunna känna sig välkomna!

RFSL erbjuder utbildningar som är anpassade efter idrottens struktur och fokuserar på ledarskap och laganda utifrån ett normkritiskt perspektiv där målet är att alla ska kunna känna sig välkomna och trivas och kunna utvecklas på bästa sätt som idrottsaktiv och individ.

“Introduktion till inkludering” har tagits fram av RFSL och Stockholmsidrotten och är en utbildning på sex timmar uppdelad på tre, alternativt, två tillfällen. Utbildningen riktar sig till spelare, ledare, administratörer och domare och handlar om att titta på hur den egna miljön kan bli mer inkluderande.

  • Första tillfället är ett tillfälle när vi går igenom hbtq-begrepp och normer.
  • Andra gången tittar vi på hur det ser ut i det egna förbundet/föreningen/distriktet och vilka utmaningar det finns där.
  • Tredje gången skriver vi ett utkast till åtgärder, sätter tidsramar och funderar på hur vi kan få in dessa delar i redan befintliga strukturer.

RFSL erbjuder även hbtq-certifiering för idrottsföreningar, förbund och distrikt. Hbtq-certifieringen är en längre och fördjupande process där verksamheten påbörjar ett förändringsarbete med handledning av RFSL. Läs mer på sidan Hbtq-certifiering.