Hbtqi för chefen

Är du chef eller arbetsledare och vill lära dig mer om ledarskap utifrån ett hbtqi-perspektiv? RFSL erbjuder kurser inriktade på chefens roll i arbetet med hbtqi och likabehandling.

Kursernas syfte är att stärka chefer i att leda arbetet för en inkluderande arbetsplats. Kurserna ger såväl ökad kunskap som konkreta verktyg.

Varje kursmodul är 1,5 h och fokuserar på ett fristående ämne per modul.  Kurserna erbjuds som öppna tillfällen på RFSL:s kansli i centrala Stockholm. Du väljer själv vilka eller vilken modul du vill gå. 


”Efter varje gång ökar medvetenheten ytterligare ett snäpp. Bra också att det går att ställa alla frågor, och att inga funderingar är fel, eftersom målet är att öka medvetenhet och kunskap. Oerhört kunnig föreläsare, som varje gång!”

– Deltagare hbtqi för chefen, 2020


Kurser hösten 2020

Hur skapas en inkluderande arbetsmiljö?
15 oktober kl. 13 -14.30
Denna modul ger kunskap om arbetsmiljö ur ett hbtqi-perspektiv. Vi diskuterar chefens tongivande roll för jargong och stämning på arbetsplatsen och ger konkreta tips på arbetssätt för en mer inkluderande arbetsmiljö.

En verksamhet för alla – normer och bemötande
15 oktober kl. 15 – 16.30
Modulen ger ökad förståelse för hbtqi-personers upplevelse av diskriminering på arbetsmarknaden. Vi går igenom diskrimineringslagen och ditt ansvar som chef samt ger tips på hur man kan bedriva arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. 

Kommunikation som når fler
12 november kl. 13- 14.30
Denna modul tar upp fallgropar respektive främjande arbetssätt för en rättvis, kompetensbaserad rekrytering. Erfarenheter från hbtqi-personer och tips kring vad som är viktigt att tänka på för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Rättvis rekrytering
12 november kl. 15- 16.30
Modulen tar upp normkritiska perspektiv på kommunikation och arbetssätt för en mer inkluderande och normmedveten kommunikation

Att leda och organisera likabehandlingsarbetet
3 december  kl. 13- 14.30
Modulen ger konkreta verktyg för hur arbetet för en icke-diskriminerande och inkludernade arbetsplats kan förankras på arbetsplatsen.

Väx i din ledarroll
3 december kl 15- 16.30
Under denna modul arbetar vi praktiskt med reflektionsövningar och diskussioner kring din roll som ledare. Vi tar upp svåra situationer och hur du som chef kan hantera reaktioner och motstånd. Vi diskuterar också den utsatta eller ensamma position man kan befinna sig i som chef och vad det kan innebära att förhålla sig medvetet till sin maktposition.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk.

Pris

2350 kr per person och tillfälle. 

Kurserna kan även beställas som gruppbokning då vi kommer ut till er verksamhet.
Kontakta oss för mer information och offert: utbildning@rfsl.se