Hbtqi för chefen

Är du chef eller arbetsledare och vill lära dig mer om ledarskap utifrån ett hbtqi-perspektiv? RFSL erbjuder kurser inriktade på chefens roll i arbetet med hbtqi och inkludering på arbetsplatsen.

Hbtqi för chefen är ett utbildningskoncept som riktar sig till chefer eller arbetsledare och ger kunskap, stöd och verktyg för att öka chefens förutsättningar att på ett effektfullt sätt leda arbetet med inkludering och hbtqi-rättigheter på arbetsplatsen.

Utbildningsserie i fristående moduler

Utbildningsserien består av sex moduler á 1,5 timme. Modulerna är fristående från varandra och fokuserar på olika delar av likabehandlingsarbetet. Ni kan alltså välja att boka den eller de moduler som är relevanta för just er.

” Hela upplägget var bra, innehållsrikt med viktig och tydlig info. Jag får med mig något från varje tillfälle som jag konkret kan jobba vidare med i våra verksamheter.”

-Deltagare Hbtqi för chefen 2020

Moduler

Hur skapas en inkluderande arbetsmiljö?

Denna modul ger dig kunskap om arbetsmiljö ur ett hbtqi-perspektiv. Vi diskuterar chefens tongivande roll för jargong och stämning på arbetsplatsen och ger konkreta tips på arbetssätt för en mer inkluderande arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga.

En verksamhet för alla – normer och bemötande

Modulen ger förståelse för hbtqi-personers upplevelser av diskriminering på arbetsmarknaden. Och vad är egentligen diskriminering? Vi går igenom diskrimineringslagen och ditt ansvar som chef. Vi ger också tips för hur arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, kan bedrivas. 

Rättvis rekrytering

Denna modul tar upp fallgropar respektive främjande arbetssätt för en rättvis, kompetensbaserad rekrytering. Vi jobbar med case och får erfarenheter från hbtqi-personer samt tips kring vad som är viktigt att tänka på för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunikation som når fler

Modulen tar upp normkritiska perspektiv på kommunikation och arbetssätt för hur er verksamhet kan kommunicera mer normmedvetet. Ni får tips och exempel, både för intern kommunikation och för att kunna visa externt att ni är en inkluderande arbetsplats.

Att leda och organisera likabehandlingsarbetet

Modulen ger konkreta verktyg för hur arbetet för en icke-diskriminerande och inkluderande arbetsplats kan förankras på arbetsplatsen. Hur hänger det ihop med värdegrundsarbete? Reflektion, tips och diskussion kring långsiktighet och hur ett hbtqi-perspektiv kan bli en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Väx i din ledarroll

I denna modul arbetar vi praktiskt med reflektionsövningar och diskussioner kring din roll som ledare. Vi tar upp svåra situationer och hur du som chef kan hantera reaktioner och motstånd. Vi diskuterar också den utsatta och ensamma position man kan befinna sig i som chef och vad det kan innebära att förhålla sig medvetet till sin maktposition.

”Efter varje gång ökar medvetenheten ytterligare ett snäpp. Bra också att det går att ställa alla frågor, och att inga funderingar är fel, eftersom målet är att öka medvetenhet och kunskap. Oerhört kunnig föreläsare, som varje gång!”

– Deltagare hbtqi för chefen, 2020

Förkunskaper

För att delta i denna utbildning krävs god kunskap om normer och hbtqi-begrepp. Om ni inte redan besitter denna kompetens så erbjuder vi alla deltagare en gratis förinspelad webbutbildning på 1 timme som man genomför innan för att förbereda dig.

Digitalt och fysiskt

Vi kan ge denna utbildning både digitalt eller på plats hos er.

Kontakt

Kontakt oss för att diskutera upplägg och pris: +4676 163 67 79 utbildning@rfsl.se