Hbtqi för chefen

Är du chef eller arbetsledare och vill lära dig mer om ledarskap utifrån ett hbtqi-perspektiv? RFSL erbjuder kurser inriktade på chefens roll i arbetet med hbtqi och likabehandling.

Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller leder personal och ger kunskap, stöd och verktyg för hur du kan förbättra arbetet med likabehandling och hbtqi-rättigheter på din arbetsplats.

Utbildningsserie i fristående moduler

Utbildningsserien består av sex moduler. Modulerna är fristående från varandra och fokuserar på olika delar av likabehandlingsarbetet. Du kan alltså välja att gå den eller de moduler som är relevanta för just dig.

Diplom

Du som går hela utbildingsserie får ett diplom efter genomförd utbildning.

Webbaserat

Utbildningen ges i digitalt format i en grupp om max 20 deltagare. Du kommer få möjlighet att ställa frågor till utbildaren och delta i övningar och reflektioner, både enskilt och i mindre grupper.

” Hela upplägget var bra, innehållsrikt med viktig och tydlig info. Jag får med mig något från varje tillfälle som jag konkret kan jobba vidare med i våra verksamheter.”

-Deltagare Hbtqi för chefen 2020

Utbildningar hösten 2020

Hur skapas en inkluderande arbetsmiljö?

1 oktober kl. 13 -14.30
Denna modul ger dig kunskap om arbetsmiljö ur ett hbtqi-perspektiv. Vi diskuterar chefens tongivande roll för jargong och stämning på arbetsplatsen och ger konkreta tips på arbetssätt för en mer inkluderande arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga.

En verksamhet för alla – normer och bemötande

15 oktober kl. 13 -14.30
Modulen ger förståelse för hbtqi-personers upplevelser av diskriminering på arbetsmarknaden. Och vad är egentligen diskriminering? Vi går igenom diskrimineringslagen och ditt ansvar som chef. Vi ger också tips för hur arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, kan bedrivas. 

Rättvis rekrytering

5 november kl. 13- 14.30
Denna modul tar upp fallgropar respektive främjande arbetssätt för en rättvis, kompetensbaserad rekrytering. Vi jobbar med case och får erfarenheter från hbtqi-personer samt tips kring vad som är viktigt att tänka på för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunikation som når fler

19 november kl. 13 -14.30
Modulen tar upp normkritiska perspektiv på kommunikation och arbetssätt för hur er verksamhet kan kommunicera mer normmedvetet. Ni får tips och exempel, både för intern kommunikation och för att kunna visa externt att ni är en inkluderande arbetsplats.

Att leda och organisera likabehandlingsarbetet

3 december kl. 13- 14.30
Modulen ger konkreta verktyg för hur arbetet för en icke-diskriminerande och inkluderande arbetsplats kan förankras på arbetsplatsen. Hur hänger det ihop med värdegrundsarbete? Reflektion, tips och diskussion kring långsiktighet och hur ett hbtqi-perspektiv kan bli en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Väx i din ledarroll

17 december kl 13 -14.30
I denna modul arbetar vi praktiskt med reflektionsövningar och diskussioner kring din roll som ledare. Vi tar upp svåra situationer och hur du som chef kan hantera reaktioner och motstånd. Vi diskuterar också den utsatta och ensamma position en kan befinna sig i som chef och vad det kan innebära att förhålla sig medvetet till sin maktposition.

”Efter varje gång ökar medvetenheten ytterligare ett snäpp. Bra också att det går att ställa alla frågor, och att inga funderingar är fel, eftersom målet är att öka medvetenhet och kunskap. Oerhört kunnig föreläsare, som varje gång!”

– Deltagare hbtqi för chefen, 2020

Förkunskaper

För att delta i dessa kurser krävs god kunskap om normer och hbtqi-begrepp. Om du inte redan besitter denna kompetens så erbjuder vi alla deltagare en gratis förinspelad webbutbildning på 1 timme som du genomför innan för att förbereda dig.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk.

Pris

1490 kr per person och tillfälle. 

5990 kr per person om du går hela serien.

Priserna är exklusive moms.

Utbildningen kan även beställas som gruppbokning då vi kommer ut till er verksamhet. Kontakta oss för mer information och offert.

Kontakt

utbildning@rfsl.se