Hbtqi-certifiering

En hbtqi-certifiering säkrar att er verksamhet höjer sin kompetens i hbtqi-frågor och att ni bedriver ett systematiskt arbete med normer kopplat till kön och sexualitet.

Ledorden för RFSL:s certifiering är hållbarhet och långsiktighet. Genom att hbtqi-certifiera er verksamhet får ni verktyg för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljö och bemötande ur ett hbtqi-perspektiv.

Fokus för hbtqi-certifieringen är hbtqi-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtqi-kompetent bemötande innebär. Utbildningen utgår från normkritiska perspektiv. Den berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

Utbildningens innehåll anpassas till viss del utifrån respektive verksamhets behov.

Så går certifieringen till

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under ca 5 månader. De anställda i verksamheten genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller.

Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

Målsättning

Efter avslutad hbtqi-certifiering ska:

De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer.

Verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Upplägg

  • Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den hbtq-grupp som verksamheten bildar
  • 4 halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten
  • 2 workshops med verksamhetens hbtqi-grupp (ca 5-10 strategiskt utvalda personer i verksamheten)
  • Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten, samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete
  • Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess

Pris

Grupp 1-10 personer: 50 000 kr
Grupp 10-15 personer: 75 000 kr
Grupp 15-25 personer: 125 000 kr

Rabatter för större verksamheter:
Grupp 1 (25 personer): 125 000 kr
Grupp 2 (25 personer): 112 500 kr (10 % rabatt)
Grupp 3 (25 personer): 106 250 kr (15 % rabatt)
Grupp 4 – fler (25 personer): 100 000 kr (20 % rabatt)

Prisexempel för verksamhet med 50 personer:
Grupp 1 (25 personer) 125 000kr Grupp 2 (25 personer) 112 500kr
Totalpris: 237 500 kr, vilket motsvarar 4750 kr per medarbetare.

Kontakta oss idag för mer information och offert utbilding@rfsl.se

Lista över tidigare certifierade verksamheter.

Frågor och svar om hbtqi-certifieringen. 

Kontakt

Vid frågor om utbildning, hbtqi-certifiering eller för prisuppgift kontakta utbildning@rfsl.se.