Hbtqi-certifiering

En hbtqi-certifiering säkrar att er verksamhet höjer sin kompetens i hbtqi-frågor och att ni bedriver ett systematiskt arbete med normer kopplat till kön och sexualitet.

Ledorden för RFSL:s certifiering är hållbarhet och långsiktighet. Genom att hbtqi-certifiera er verksamhet får ni verktyg för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljö och bemötande ur ett hbtqi-perspektiv.

Fokus för hbtqi-certifieringen är normer kopplade till kön och sexualitet, inkluderande arbetsmiljö, hbtqi-personers livsvillkor, samt vad ett hbtqi-kompetent bemötande innebär. Utbildningen utgår från normkritiska perspektiv. Den berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

Utbildningens innehåll anpassas utifrån respektive verksamhets behov.


“Placeringsenheten ville öka sin kunskap i hbtqi-frågor, jobba normkritiskt och synliggöra maktstrukturer på vår egen enhet, på SiS huvudkontor och inom hela SiS. Flera ur personalen på enheten trodde att vi redan hade tillräcklig kunskap om hbtqi-frågor, men vi fick lära oss mycket mer under certifieringen”

– Mikael Blomquist, placeringsenheten, Statens institutionsstyrelse: SiS


Så går certifieringen till

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under ca 5 månader. De anställda i verksamheten genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller.

Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

Omcertifiering

Tre år efter certifiering blir verksamheten kallad till en workshop där arbetsgruppen handleds i att uppdatera handlingsplanen för de kommande tre åren. För att en verksamhet ska bli omcertifierad behöver även nya anställda som tillkommit under de tre åren genomgå utbildning.

Mål

Efter avslutad hbtqi-certifiering ska:

De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtqi, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer.

Verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtqi-perspektiv.


”HBTQI-certifieringen har förändrat oss i grunden och gett oss verktyg för att bättre möta varje människa. I vår vardag ingår systematiskt arbete med normkritik, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det skapar trygghet för oss och våra kunder. Vi vill vara en förebild i en bransch som bygger på gamla traditioner, men vi är fortfarande den enda HBTQI-certifierade begravningsbyrån i Sverige. År 2020. ” 

AnnaCarin Timgren, vd, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik


Upplägg

  • Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den hbtqi-grupp som verksamheten bildar
  • 4 halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten
  • 2 workshops med verksamhetens hbtqi-grupp (ca 5-10 strategiskt utvalda personer i verksamheten)
  • Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten, samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete
  • Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess

Pris

Utbildningen genomförs i grupper om max 25 personer.

Grupp 1-10 personer: 50 000 kr
Grupp 10-15 personer: 75 000 kr
Grupp 15-25 personer: 125 000 kr

Rabatterat pris erbjuds för större verksamheter som då delas upp i fler grupper.

Prisexempel för verksamhet med 50 personer:
Grupp 1 (25 personer) 125 000kr. Grupp 2 (25 personer) 112 500kr.
Totalpris: 237 500 kr, vilket motsvarar 4750 kr per medarbetare.

Kontakta oss för mer information och offert utbildning@rfsl.se

Överskott

Överskottet från RFSL:s utbildningar och hbtqi-certifieringar används för att finansiera delar av RFSL:s verksamheter för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och i världen. Just nu finansierar det stora delar av RFSL Newcomers, en stödverksamhet för asylsökande och nyanlända hbtqi-personer.

Se också

Lista över tidigare certifierade verksamheter.

Frågor och svar om hbtqi-certifieringen.

Kontakt

Vid frågor om utbildning, hbtqi-certifiering eller för prisuppgift kontakta:

+4676 163 67 79  utbildning@rfsl.se.