Hbtq och arbetsliv – hur skapas en inkluderande arbetsmiljö?

Välkommen till en halvdagskurs i ”Inkluderande arbetsmiljö”

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 

Alla som arbetar påverkas av sin arbetsmiljö. Som arbetsgivare har du särskilda skyldigheter när det gäller arbetsmiljön men också olika möjligheter. Som medarbetare har du rätt att känna dig trygg och inkluderad på ditt arbete men du har också skyldigheter. Du är en del av dina kollegors arbetsmiljö och det finns mycket vi alla kan göra för att bidra till en arbetsmiljö där alla har samma möjligheter och kan delta på lika villkor. I den här kursen fokuserar vi på arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv. Vi ger konkreta tips och idéer för en mer inkluderande arbetsmiljö och du får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet kan påverka arbetsplatsen och begränsa hbtq-personer.

Kursen inleds med att vi går igenom relevanta begrepp som rör normer, normkritik och hbtq. Du får grundläggande kunskap kring normer som påverkar oss i samhället, med särskilt fokus på normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. 

Kursen ges i Göteborg och i Stockholm

Göteborg, 5 februari kl: 13 – 16 Lokal: meddelas snart
Stockholm, 11 februari kl: 13 – 16 Lokal: RFSL, Saltmätargatan 20

Kostnad
1.950 kr per person

Anmäl dig här: https://forms.gle/62651uCySD2ueuVb8

Observera att anmälan är bindande!
Vid avanmälan senast 24 januari debiteras 500 kr
Vid avanmälan efter 24 januari debiteras full kostnad

Plats går att överlåta till annan person utan kostnad. 
Vid avanmälan eller överlåtelse av plats kontakta utbildning@rfsl.se