Halvdagskurs: Hbtq och arbetsliv – hur skapas en inkluderande arbetsmiljö?