Jämlikt föräldraskap – hur gör en?

Ofta får vi höra att bebisar bara kan knyta an till en person (underförstått den som burit barnet – eller enligt heteronormen, “mamman”) under den första tiden och att den andra förälderns (underförstått den som inte burit barnet – eller enligt heteronormen, “pappan”) tur kommer sen. Här kommer fem tips, från gästbloggande Gustav Frykholm, för att ge bebisen trygghet och närhet till alla hens föräldrar (och andra eventuella närstående runt barnet) redan från början.

Huvudansvar varannan natt

(eller var tredje, fjärde om man är fler föräldrar än två). Jo det går, även från dag ett och även om barnet ammar. Låt barnet sova med den som ”har natten” även om hen inte ammar. Om barnet vaknar och behöver äta, lägg det hos den ammande föräldern tills den ätit sig mätt, låt sedan bebisen få komma tillbaka till den som har natten.

Börja introducera flaska tidigt och varva mellan flaska och amning

Om det känns viktigt att barnet får bröstmjölk istället för ersättning, pumpa ur och låt den icke ammande föräldern/föräldrarna, ge näringen. Vid matandet skapas närhet och trygghet, oavsett om det kommer från ett bröst eller inte.

Låt varje förälder få ha egen tid med barnet redan från början

Om ni är förstagångsföräldrar, var inte tillsammans runt barnet hela tiden (som det lätt blir), utan varva ibland. Dels får barnet möjlighet att knyta an till alla sina föräldrar var och en, dels är det skönt för de andra föräldrarna att få vara själva ibland, utan ansvar över bebisen (speciellt om en nyss har genomgått en graviditet och förlossning).

Förläng de tio första (“pappa”)dagarna

Med försäkringskassans trettio ”dubbeldagar” (eller genom att använda eventuella semesterdagar) finns möjlighet att stanna hemma längre tillsammans när barnet är nyfött. Det är bra för att en ska hinna lära känna barnet och för att barnet ska hinna lära känna sina föräldrar. Det är även bra då graviditet och förlossning kanske varit påfrestande och en behöver kunna hjälpas åt och ge varandra vila. Viktigt även att en tillsammans kan skapa rutinerna runt barnet, så att det inte faller på den som är hemma den första tiden.

Varva föräldraledighet med jobb

Om möjligt, var föräldraledig halvtid och jobba halvtid. I annat fall, försök att byta lite oftare än det traditionella (en tar första halvan, en tar den andra). Variation mår de flesta bra av, även bebisar tänker jag. Det blir också lättare för föräldrarna att förstå varandras situation och tillsammans kunna prata om och forma rutinerna kring barnet.

Tipsen ovan baserar sig på empiriska studier, prövade rutiner och flertalet diskussioner tillsammans med mina medföräldrar Anna, Anders och Robin.