Gemensamma regler och ny verksamhetsplan under sista dagen

Foto: Katja Sandström

Idag Söndag 13 maj är kongressens sista dag. På agendan står gemensamma regler mot bla diskriminering, kränkande behandling och tillgänglighet. Idag ska även kongressen ta beslut om en ny verksamhetsplan som är ett omfattande förslag till RFSL:s mål och inriktning.

Kongressens tredje och sista dag präglas av beslut kring gemensamma regler om hur RFSL som organisation ska bli bättre på att förebygga och hantera fall av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Man tar även beslut om gemensamma förhållningssätt till rasistiska och antidemokratiska organisationer, gemensamma regler för tillgänglighet.

Dessutom lägger förbundsstyrelsen fram ett omfattande förslag till RFSL:s mål och inrikting för 2018-2021 som bland annat innehåller ett förslag till en ny hbtqi-startegi för regeringen. I detta nya strategiska arbete bör jämställdhetsarbetet i högre utsträckning samordnas med arbetet för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Förslaget till mål och inriskting innehåller även krav på att Sverige tydligt inkluderar hbtqi-frågor i sitt arbete med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och stärkta rättigheter för asylsökande hbtqi-personer.

Bilden ovan visar RFSL:s nyvalda förbundsstyrelse.

Desirée Sandström om det bästa med kongressen

 

 

Kongressen i bilder

Tysta handapplåder i plenum

Desirée från RFSL Skaraborg står i receptionen, tittar in i kameran och ler

Förra förbundsstyrelsen framför bildvägg med ballonger i plenum

 

 

Fem kongressombud står tillsammans och ler under lördagens fest

 

Natalie Eriksson ombud från RFSL Stockholm under lördagens fest

Glad person i plenum

Glad person i plenum

Person sitter på golvet framför dator i motljus