Berätta din historia!

Den sista nationella träffen med RFSL Senior som äger rum den 8 december kl 17-19 kommer att besökas av Pia Laskar och Olov Kriström  från Qrab i Göteborg.

Qrab är Queerrörelsens arkiv och bibliotek, som är inhysta i Riksarkivets lokaler i Göteborg.

-Vi samlar in material och berättelser som har med lhbtq att göra, så att det ska gå att skriva historia i framtiden, berättar Pia Laskar som är sekreterare och ideellt engagerad i Qrab. Det är jätteviktigt att inte slänga gamla papper och biljetter, affischer, pamfletter, märken etc. Skicka det till oss! 

– Det är också värdefullt att folk skriver ner berättelser om vad de har varit med om. Det kan vara både positiva och negativa saker. Och så vill vi inspirera folk till att berätta för varandra. 

På decemberträffen kommer alla som vill att få dela med sig av ett minne, och gärna ta med ett föremål som är knutet till det minnet. 

– Det kan va en bild från ett fotoalbum, gänget jag firade midsommar med, första böglägret, en demonstration, första kärleken. Allt är viktigt!