Avtackningar och kandidatpresentationer

Foto: Katja Sandström

Kongressens andra dag började med samtalsforum om en rad olika propositioner och förslag. Efter lunch avtackades avgående styrelseledamöter som bland andra är Andi Jonsson, Frida Sandegård och Anna Gallin.

Nu påbörjas presentationerna av kandidaterna till förbundsstyrelsen och ny förbundsordförande. Snart går kongressen till val av ny förbundsstyrelse. Vi håller er uppdaterade!

#rfsl2018

Plenumspaning

Bild från samtalsforum under kongressen 12 maj. Personer sitter och står i ring, lyssnar och pratar.

Bild från samtalsforum.

Alice Bah Kuhnke framför hälsning från regeringen via film under plenum

Alice Bah Kuhnke framför hälsning från regeringen via film under plenum.

Carina Wrangebo kurator från RFSL:s brottsofferjour håller anförande i plenum. Bredvid står teckenspråkstolk.

Carina Wrangebo kurator från RFSL:s brottsofferjour håller anförande i plenum

Annie Lööf läser upp en hälsning från centerpartiet via film i plenum

Annie Lööf läser upp en hälsning från centerpartiet via film i plenum

Emelie Mire Åsell, Suma Abdelsamie och Madde Lundin

Emelie Mire Åsell, Suma Abdelsamie och Madde Lundin