Vilka har kommit ut i Almedalen?

RFSL

Under Almedalen deltar RFSL i andra aktörers panelsamtal. Asyl och hälsa är två av de ämnen som diskuterats i början av veckan.

Carolina Orre i panel

Carolina Orre, sakkunnig inom området hälsa och hiv, deltar i viktigt samtal om hbtq-personers hälsa.

Alexander och Mathilda

Verksamhetschef Alexander Clemenson och kommunikationsansvarig Mathilda Piehl kampanjar för RFSL.

Magnus Kolsjö

Tillförordnad förbundsordförande Magnus Kolsjö berättar om RFSL:s erfarenheter och önskemål inom området asyl.