Välkommet göra det lättare för utländska föräldraskap att gälla i Sverige

RFSL

Barn inom samkönade par ska inte behöva förlora en av sina juridiska föräldrar vid en flytt från utlandet till Sverige. Det är därför välkommet att regeringen nu tar initiativ för att förändra den lagstiftning som avgör om ett föräldraskap som fastställts utomlands kan erkännas i Sverige eller inte.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur utländska föräldraskap i större utsträckning kan erkännas i Sverige. Det är välkommet att regeringen vill ändra dagens regler så att ett föräldraskap som har fastställts i utlandet för en kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet också ska kunna gälla vid en flytt till Sverige. Dagens lagstiftning gör i sådana fall stor skillnad mellan föräldraskap inom samkönade och olikkönade relationer, och gör också att barn som fötts efter en värdgraviditet inte har rätt till sina tilltänkta föräldrar på samma sätt som andra barn.

– Att lagen ska ses över är ett viktigt steg. RFSL har länge efterlyst ett tydligare barnperspektiv och velat se en översyn. Detta för att säkerställa att barn till samkönade par har samma rättigheter som barn till olikkönade par, och att barn som som fötts efter en värdgraviditet har rätt till sina tilltänkta föräldrar, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

RFSL har uppmärksammat flera fall där barn vid en flytt till Sverige förlorat den juridiska  kopplingen till en av sina föräldrar. Detta på grund av att föräldraskap inom samkönade par inte erkänns i Sverige på samma sätt som faderskap inom olikkönade par. Ett exempel är Sara och Soledad vars gemensamma barn drabbades av detta när familjen för något år sedan flyttade från Spanien till Sverige.

– Om lagen ändras kommer det kunna förhindra att fler barn och deras föräldrar behöver gå igenom det som våra klienter behövt gå igenom, däribland en kränkande adoptionsprocess, säger Emmi Kjälled, som är jurist vid Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd och den som, tillsammans med jurist Elin Boyer vid Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, är Sara och Soledads rättsliga ombud.

Det är vanligt att både RFSL och antidiskrimineringsbyråer kontaktas av föräldrar i liknande situationer som Sara och Soledad.

– Det är föräldrar som ska flytta till Sverige och som är rädda för att de och deras barn ska förlora sina rättsliga band till varandra, säger Olivia Novotny Bill, verksamhetsledare vid Antidiskrimineringsbyrån Uppsala.

När det gäller barn som fötts efter värdgraviditet utomlands vill RFSL se en tydligare reglering av hur föräldraskap och medborgarskap ska fastställas så att barn inte hamnar i kläm mellan olika länders lagstiftningar.

– I de delar av direktivet till den nya utredningen som rör barn som har tillkommit genom värdgraviditet i utlandet är det beklagligt att det inte framgår tillräckligt tydligt att man med begreppet ”tilltänkt förälder” även menar en tilltänkt fader utöver den genetiska fadern, säger Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL.

I utredningsdirektivet nämns i huvudsak endast en tilltänkt moder, även om det också finns formuleringar om att man med tilltänkt förälder menar tilltänkt förälder oavsett kön som är gift eller sambo med den genetiska fadern. För RFSL är det viktigt att inte fäder förbises när utredaren ska överväga införande av regler som gör det möjligt i dessa fall för en tilltänkt förälder att erkännas som juridisk förälder till ett barn utan en tidskrävande adoptionsprocess.