Välkommen till RFSL Marie Månson

RFSLFoto: Kristina Ullgren

Den här veckan tillträder RFSL:s nya internationella chef, Marie Månson. Vi önskar henne varmt välkommen och låter några korta frågor presentera en ny rutinerad medarbetare.

Var har du jobbat tidigare?

Jag kommer från Civil Rights Defenders där jag arbetat som programchef under många år. Först som chef för verksamheten på Västra Balkan, sedan en tid som chef för Östeuropa och Centralasien och de senaste fem åren för ett skydds- och säkerhetsprogram för utsatta människorättsaktivister. Arbete med hbtq-organisationer har varit en del av alla program.

Hur känns det att börja på RFSL?

Spännande! Jag är väldigt glad för möjligheten att få arbeta med RFSL och få bidra till det internationella arbetet.

Vad har du för visioner och förhoppningar?

Jag hoppas att tillsammans med teamet fortsätta utveckla det internationella arbetet inom RFSL och bidra till att hbtq-personers rättigheter värnas i allt fler instanser globalt sett.

Vad ska du göra den här veckan?

Den första veckan ligger fokus på att lära känna teamet och den internationella verksamheten.

Vad är det viktigaste med RFSL?

Det breda och långa arbetet med hbtq- och mångfaldsfrågor både i Sverige och internationellt. RFSL:s långa historia och erfarenhet av att flytta fram positionerna i Sverige, har ett enormt värde för hbtq-organisationer ute i Världen, som precis påbörjat sitt arbete eller arbetar i mycket svåra kontexter.