Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse för RFSL

RFSL

Sandra Ehne är nominerad till omval som RFSL:s förbundsordförande. Nedan följer valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse, och till revisorer, i sin helhet. Även kandidater utanför valberedningens förslag redovisas. Valen hålls under RFSL:s kongress i Borås den 18-20 oktober.

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 

 

Förbundsordförande:
Sandra Ehne, omval (Stockholm)

Vice förbundsordförande:
Frank Berglund, omval men nyval som vice ordförande (Växjö)

Förbundskassör:
Andreas Hernbo, omval men nyval som förbundskassör (Göteborg)

Ordinarie ledamöter:
Kerstin Axelsson, nyval (Stockholm)
Lovise Brade Haj, omval (Stockholm)
Andrés Esteche Caratte, nyval (Stockholm)
Saga Karlsson, omval (Uppsala)
Madde Lundin, omval (Göteborg)

Ersättare:
Del LaGrace Volcano, nyval (Örebro)
Peter Sidlund Ponkala,  nyval (Stockholm)

 

Revisorer:
John Thornander, omval (Dalarna)
Ulrika Westerlund, nyval (Stockholm)

Revisorsersättare:
Sören Juvas, omval (Dalarna)

Auktoriserad revisor:
Allegretto Revision AB 

 

Namnpresentationer

 

Förbundsordförande

Sandra Ehne (omval)

Under den gångna mandatperioden har jag suttit som förbundsordförande. Mina tidigare ledarerfarenheter jag samlat på mig sen jag var tonåring, jag har sen dess lett styrelser och team, och projektlett konferenser och utbildningar. På senare år har jag bland annat varit ordförande för Stockholm Pride och chef för Scouternas mångfaldsarbete.

Under den här tiden som förbundsordförande har vi tagit fram och förankrat ett förändringsarbete för att leda förbundet mot ett arbetssätt som är bättre anpassat för den storlek och verksamhet som organisationen har vuxit till. Jag anser att  förbundsstyrelsens arbete handlar mycket om att möjliggöra engagemang, inspirera till förändring och leda förbundet på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär också att vi behöver fortsätta bidra till att stabilisera vår egen organisation. Vi behöver fortsätta skapa bra struktur, ekonomi och hållbart engagemang i avdelningarna, på förbundskansliet, i bolaget och insamlingsstiftelsen så att vi står starka i allt det vi gör.

Det tar tid att bygga de relationer och det förtroende som krävs för att lyckas i det politiska påverkansarbetet och på kansliet, och det har varit ett stort jobb att sätta ramen för förbundsstyrelsens arbete och för det politiska påverkansarbetet. För arbetet framöver vill jag att vi jobbar brett och gemensamt med ett strategi- och visionsarbete, för att på så sätt både kunna prioritera rätt och hitta formerna för en tydlig styrning och en inkluderande organisationskultur, för fler än som får plats idag. Vi behöver gemensamt hitta vart vi är på väg och hur vi tar oss dit tillsammans.

Tre saker jag vill prioritera:
– En ny könstillhörighetslag, vi behöver fortfarande komma ikapp i Sverige när det gäller allas rätt att identifiera sig som och leva som den man är.
– Ett  gemensamt med strategi- och visionsarbete.
– Stärka det politiska påverkansarbetet, lokalt, regionalt och på förbundsnivå.

 

Vice förbundsordförande

Frank Berglund (omval, men nyval som vice förbundsordförande)

Jag varit ordförande för RFSL Ungdom och har den gångna mandatperioden suttit som ledamot i förbundsstyrelsen. Under tiden som ordförande för RFSL Ungdom fick jag mycket erfarenhet av att driva påverkansarbete och inom RFSL vill jag driva på förändringar för en human asylpolitik, en ny könstillhörighetslag, en jämlik familjepolitik och en bättre psykisk hälsa inom hbtqi-communityt.

Inom påverkansarbetet anser jag att RFSL har styrkan och potentialen att bli en ännu bättre röst för hbtqi-communityt, genom att vara mer proaktiva och sätta tonen inom hbtq-politiken. För att avdelningar och medlemmar ska kunna driva mer påverkansarbete vill jag att RFSL kunskapsutjämnar mer internt och jag ser ett behov av fler nationella nätverk såsom utbildningsnätverk för utbildare från förbundskansli och avdelningar, nätverk för ordföranden respektive kassörer för erfarenhetsutbyte, samt sakpolitiska nätverk där personer från förbundsstyrelsen, avdelningarna och enskilda medlemmar kan delta.

RFSL behöver en starkare medlemsrörelse. Jag vill att det ska vara enkelt, roligt och stärkande att vara engagerad i RFSL, och förbundsstyrelsen och förbundskansliet ska skapa förutsättningar för hållbart lokalt engagemang oavsett vart i landet en bor. 

Tre saker jag vill prioritera:
– Att motverka psykisk ohälsa inom hbtq-communityt, särskilt bland transpersoner och män som har sex med män, och bisexuella personer av alla kön.
– En human asylpolitik. Detta är en kortsiktig och långsiktig fråga, som RFSL redan arbetar mycket med och självklart ska fortsätta arbeta med.
– En ny könstillhörighetslag. 

 

Förbundskassör

Andreas Hernbo (omval, men nyval som förbundskassör)

Jag är ordförande för RFSL Göteborg och har under den gångna mandatperioden även suttit i förbundsstyrelsen. Genom att sitta i en en uppsjö av ledningsgrupper för olika organisationer har jag fått erfarenhet och skapat mig en bild av vad som fungerar bra och vad som funkar mindre bra i diverse situationer. Inom RFSL anser jag att vi behöver ses mer och prata med varandra oftare, kommunikationen oftast är problemorienterad både mellan avdelning och förbund, och mellan avdelningar. Kommunikationen måste prioriteras högre av förbundsstyrelsen för att öka till att också handla om vad vi gör, vilka vi är och vad vi uppskattar med varandra.

För mig är de viktigaste frågorna i RFSL de närmaste åren ett nytt medlemsregister, utvecklat stöd till ungdomsförbundet, stärkta avdelningsstyrelser, en utveckling av kommunikationen avdelningarna emellan, och ett stärkt lokalpolitiskt arbete. För att bli bättre på påverkansarbete behöver RFSL underlätta för avdelningar att bedriva påverkansarbete i de egna regionerna och kommunerna, exempelvis genom att tillhandahålla mallar och metodik.

Som kassör vill jag vara med och utveckla ekonomistyrningen i förbundsstyrelsen. Min förhoppning är att kunna tillgängliggöra information så att förbundsstyrelsen känner delaktighet i och ägandeskap över förbundets ekonomiska processer. 

Tre saker jag vill prioritera:
– Stärkta avdelningsstyrelser och stärka det lokala politiska arbetet.
– Utvecklat stöd till ungdomsförbundet.
– Stärka gemenskapen.

 

Övriga kandidater

Nedan följer de kandidater som finns utöver de som ingår i valberedningens förslag. Alla kandidater, oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller inte, kommer ha möjlighet att presentera sig själva på kongressen utöver den presentation som valberedningen ger.

Deidre Palacios (Stockholm) – kandiderar till förbundsordförande
Pell Uno Larsson (Örebro) –  kandiderar till ledamot
Caroline Dahlberg (Göteborg) – kandiderar till ledamot och ersättare
Mariana Teresa Flysjö (Malmö) – kandiderar till ledamot och ersättare
Mubasher Saeed (Stockholm) – kandiderar till ledamot, ersättare och valberedare
Robin Nordh (Motala) – kandiderar till ledamot och ersättare

 

Valberedningen 

Vid kongressen 2018 valdes en valberedning om åtta ledamöter:
Joakim Berlin
Helena Carlsson
Adrian Kunce
Alex Lithander
Christian Antoni Möllerop
Niklas Olsson
Cristian Rehn Janowicz
Karl Rosenqvist

Under mandatperioden så har valberedningen haft fyra bortfall: Nicklas Olsson, Karl Rosenqvist, Christian Antoni Möllerop och Joakim Berlin.