Vaccin mot apkoppor: RFSL välkomnar ny rekommendation

RFSL

Idag 25 augusti har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om en ny rekommendation om vaccination för mpox/apkoppor, som gör att fler kommer få vaccin. RFSL välkomnar beskedet, och kräver nu att Socialdepartementet säkrar tillgången till fler vaccinationsdoser.

Fler personer kommer få vaccin mot apkoppor enligt det beslut om en ny rekommendation som Folkhälsomyndigheten fattat idag.

– Tidigare har mycket få personer fått vaccin och Sverige har därför tappat tid i vaccinationsarbetet. Det är RFSL kritiska till och välkomnar därför den nya rekommendationen. Den gör att vaccin mot mpox i större utsträckning kommer att nå de som behöver det och hindra att viruset sprids vidare, säger Trifa Shakely förbundsordförande för RFSL.

Det råder dock brist på vaccin. Sverige har bara 2700 doser. Enligt nya råd från Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer dessa doser nu räcka till fem vaccinationsdoser. Men det behövs mer vaccin än så. Ett effektivt vaccinationsarbete kräver resurser. Trots en reviderad strategi kring vaccinationen behövs fler vaccindoser. Alla regioner behöver omgående säkerställa tillgången och om inte de tar det ansvaret bör staten träda in.

– RFSL uppmanar nu Socialdepartementet att säkra tillgången till fler vaccinationsdoser. Sverige behöver samarbeta internationellt så att fler vaccindoser kan komma till Sverige och distribueras så fort som möjligt. De som är i störst behov av vaccin måste få tillgång till det, säger Trifa Shakely.

Länkar
Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten: vaccin mot apkoppor kan ges till fler
Mer om apkoppor