UTTALANDE ANGÅENDE ”PRIDE JÄRVA”

RFSL

Under Stockholm Pride manifesterar vi för alla människors lika värde och mot sexism, hbtq-hat och rasism. RFSL och RFSL Ungdom deltar med seminarier och går i Prideparaden som arrangeras av Stockholm Pride.

Med anledning av Pride Järva som äger rum under samma vecka vill vi berätta om vad våra organisationer arbetar för och varför vi inte stödjer initiativet Pride Järva.

Stockholm Pride genomfördes första gången i sin nuvarande form 1998 och i år firades Pride för första gången i bland annat Borås och Kristianstad. Festivalerna arrangeras ofta av hbtq-personer som kämpar för trygghet och synlighet på sin ort, för att slippa uppleva diskriminering eller hot. Pride är en av de mer synliga och utåtriktade manifestationerna som genomförs men för många av oss pågår arbetet för hbtq-personers rättigheter varje dag. Oavsett till exempel bostadsort, religion, ålder eller hudfärg kämpar lärare, idrottsledare, företagsledare, bibliotekarier, politiker och ideella inom det civila samhället hårt och tillsammans. Det arbete som RFSL och Stockholm Pride bedriver tar sin utgångspunkt i feministiska och antirasistiska värderingar eftersom arbetet för mänskliga rättigheter inte kan bedrivas på andra människors bekostnad och för att flera av oss har erfarenhet av både homofobi, rasism och islamofobi. Det går inte att arbeta mot viss diskriminering med någon som helst trovärdighet och samtidigt rättfärdiga eller reproducera andra typer av diskriminering.

Därför tar vi avstånd från Pride Järva som för andra året i rad initierats av Jan Sjunnesson, före detta chefredaktör för Sverigedemokraternas tidning Samtiden. Sjunnesson har upprepade gånger spridit hat mot muslimer och stödjer inte alla hbtq-personers rättigheter. I år har Milo Yiannopoulos bjudits in av Sjunnesson att delta på Pride Järva. Yiannoppoulos drivs av islamofobi och har på sitt eget Twitter annonserat att han ska paradera i Sverige genom ett ”ghetto”. Yiannoppoulos har också gett sitt stöd till de så kallade “toalettlagarna” i USA, som diskriminerar och inskränker transpersoners rättigheter. Yiannoppoulos är numera avstängd från twitter på livstid på grund av sin hatretorik.

rainbow hands

Hbtq-rörelsen är bred och består av en mängd olika individer och grupper. Vi kommer från alla delar av staden, alla delar av världen och drömmer alla möjliga olika drömmar. Vi praktiserar olika livsåskådningar och religioner och våra organisationer kommer aldrig ansluta oss till rasistiska eller islamofoba miljöer. Värdekonservativa, fascistiska och fundamentalistiska krafter är något hbtq-personer alltid behövt försvara sig mot och ibland fly ifrån, vilket givetvis är oacceptabelt. Många hbtq-personer har själva upplevt hot och hat från de grupperingar som arrangörerna bakom Pride Järva tillhör.

Vi stödjer Pride-arrangemang som delar vår värdegrund och som på riktigt värnar hbtq-rättigheter. Inte de som enbart hävdar det men vars egentliga syfte är att öka hat mot andra grupper.

STOCKHOLM PRIDE, RFSL, RFSL STOCKHOLM, RFSL
UNGDOM