Utländska föräldraskap ska erkännas i Sverige

RFSL

Idag föreslår regeringen i en proposition att samkönade kvinnopar som fått barn utomlands i fler fall än idag ska räknas som föräldrar även i Sverige. Att detta nu äntligen ser ut att ändras är en stor seger och lättnad, säger Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL.

När samkönade par som fått barn utomlands flyttat till Sverige, har de hittills varit tvungna att på nytt utreda och bekräfta föräldraskapet, eller varit hänvisade till att adoptera. Fäder i samma situation som fått barn i en olikkönad relation har däremot fått sitt faderskap registrerat utan problem, även efter assisterad befruktning med donerade spermier.

Nu föreslår regeringen att lagen ändras så att de regler som gäller för faderskap även ska gälla samkönade par. Förslaget gäller samkönade par, där någon i paret fött barnet, och som flyttar till Sverige samt svenska medborgare boende utomlands.

– RFSL har drivit den här frågan både politiskt och i förvaltningsdomstolarna i flera år efter att ha blivit kontaktade av en rad familjer som drabbats. Det är helt oacceptabelt att Sverige idag inte erkänner och registrerar föräldraskap i samkönade relationer vid en flytt hit eller för svenska medborgare boende utomlands. Att detta nu äntligen ser ut att ändras är en stor seger och lättnad, säger Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL.

Ett exempel på någon som lagändringen kommer ha betydelse för är Petra Nordqvist som, tillsammans med sin fru Lindsay Manning, i flera år drivit en domstolsprocess i Sverige. Detta efter att Petra vägrats bli registrerad som förälder till ett av sina två barn.

Petra är svensk medborgare och bosatt i Storbritannien. Tillsammans med sin fru, som är brittisk medborgare, är hon enligt brittisk lag förälder och vårdnadshavare till två barn. I Sverige räknas Petra idag däremot endast som förälder till parets äldsta barn, som hon själv fött.

När Petra 2017 anmälde till Skatteverket att paret fått ett barn till, en son som Lindsay fött, fick de svaret att barnet i motsats till sin syster inte kan registreras som Petras barn i Sverige. Sonen har därför inte heller kunnat bli svensk medborgare. Ett faderskap skulle i motsvarande fall ha registrerats utan problem om paret varit olikkönat. Ett barn till ett olikkönat par skulle också, oavsett hur barnet blivit till, ha blivit svensk medborgare.

– Vi har drivit den här frågan sedan vår son föddes och det känns därför som en stor lättnad att detta nu äntligen ser ut att förändras. Sverige som tidigare berövat vår son en av sina föräldrar rent juridiskt ser alltså ut att slutligen få en lagstiftning som inkluderar vår familj, säger Petra Nordqvist.

Riksdagen röstar om frågan den 9 juni och lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 augusti i år. Förslaget gör inte skillnad på om barn kommit till med hjälp av heminsemination eller på klinik, eller med en donator som kan bli känd för barnet eller inte. Det gör inte heller skillnad på barn som fötts innan eller efter lagändringen planeras att träda i kraft. Är föräldraskapet fastställt i det land där barnet föddes ska det i regel erkännas i Sverige också, för den som är eller har varit gift eller sambo med den som fött barnet.