Transvården behöver utvecklas

RFSL

Den 24/11 sände Uppdrag granskning ett avsnitt som handlade om brister i vården för unga transpersoner.

RFSL:s ingång är att vården för transpersoner behöver utvecklas, att det behövs mer forskning och att den behöver säkerställa patientsäkerhet. Alla patienter ska få nödvändig uppföljning både psykiskt och somatiskt och tillräcklig information om eventuella behandlingar för att kunna ta informerade beslut.

Vården behöver också vara sammanhållen. Vi vill att de professioner som möter personer med könsdysfori ska vara samlade under samma enhet. För att åstadkomma detta behövs mer resurser till könsutredningsteamen och en vilja från sjukhusledningen att strukturera om.

RFSL ser att den könsbekräftande vården är otroligt viktig för de som har behov av den, vi vill att vården ska förbättras.

Har du frågor om trans, könsidentitet eller könsbekräftande vård?

 

Vill du prata med någon om ämnen som rör trans? Är du missnöjd med delar av vården som du fått?  Kontakta Transformering.