Transaktivister arbetade för sina rättigheter i FN

RFSL

UN Trans Advocacy Week 2018 samlade 23 rättighetskämpar från 19 länder, i samband med att FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträdde i Genève. Trans Advocacy Week är resultatet av ett samarbete mellan RFSL, Asia Pacific Transgender Network (APTN), Global Action for Trans Equality (GATE), the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), och Transgender Europe (TGEU).

Trans Advocacy Week logos

Här kan du läsa mer (på engelska) om detta historiska påverkansarbete för transpersoners rättigheter på FN-nivå.