Sverige tappar i utvecklingen av hbtqi-rättigheter

RFSL

Inför IDAHOBIT-dagen den 17 maj släpper den europeiska hbtqi-paraplyorganisationen ILGA-Europe sin årliga Rainbow Map & Index, om situationen för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i Europa och Centralasien. Sverige placerar sig i år sämre än tidigare. Detta för att vi i alltför låg grad uppfyller transpersoners rättigheter och inte alls intersexpersoners rättigheter, vilket gör att andra länder som genomfört efterlängtade reformer på dessa områden går om oss.

I samband med the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia, släpper ILGA-Europe varje år sedan 2009 sin kartläggning Rainbow Map & Index. I årets upplaga konstaterar organisationen att debattklimatet i Europa och Centralasien blivit allt mer polariserat och hatiskt, särskilt gentemot transpersoner. Samtidigt är de största avancemangen på kartan länder som infört könstillhörighetslagar som utgår från självbestämmande vid ändring av juridiskt kön. Både Spanien och Finland har gått om Sverige på grund av detta. 

– I Sverige väntar vi fortfarande på en ny könstillhörighetslag som fullt ut respekterar transpersoners mänskliga rättigheter. Vi är pinsamt nog sist i Norden. Det enda rimliga nu är att Sverige kommer ifatt och gör samma sak som våra grannländer, säger RFSL:s tillförordnade förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala

Sveriges ranking är i år en sjunde plats, vilket innebär ett tapp från den sjätteplats vi hade föregående år. Sverige uppfyller 65 % av de kriterier ILGA-Europe ställt upp. Det kan jämföras med Maltas 89%, Belgiens och Danmarks 76% samt Spaniens 74%. I Spanien har man under förra året både introducerat en könstillhörighetslag som utgår från självbestämmande samt infört ett förbud mot medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar, vilket gör att landet klättrar sex placeringar jämfört med förra året. I botten ligger samma länder som legat där de senaste tre åren, Azerbajdzjan med 2%, Turkiet med 4% och Ryssland och Armenien med 8%. I kartläggningen ingår totalt 49 länder. 

ILGA-Europe konstaterar vidare att resultaten från årets kartläggning visar att trots en allmänt ökande anti-hbtqi-retorik finns det politiker i Europa som vågar stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter och jämlikhet för alla sina medborgare. 

– Kartläggningen belyser faktumet att framsteg för hbtqi-personers rättigheter fortfarande är möjliga, och viktigare än någonsin. Detta tack vare politiska ledare som kan agera motkraft när det gäller de attacker vi ser på demokratin, menar Evelyne Paradis, ILGA-Europe’s verksamhetschef.