ILGA: Sverige halkar efter i utveckling av hbtqi-rättigheter

RFSL

Den 14 maj släppte ILGA Europa sin årliga rapport Rainbow Europe om situationen för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i Europa, där Sverige behåller sin tiondeplacering. Sverige lever dock enbart upp till 60 procent av de rättigheter och policies som ILGA rekommenderar Europas länder att uppfylla för att säkerställa goda och jämlika livsvillkor för alla oavsett deras sexuella läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskarakteristika.

Sedan ILGA Europa började granska situationen för hbtqi-personers rättigheter i Europa har Sverige fallit från att de två första åren inneha ledarpositionen till en nivå som ligger strax över godkänt.

– Det är uppenbart att Sveriges arbete för att stärka hbtqi-personers rättigheter till stor del har avstannat. På området asylrätt har till och med en försämring skett, då den tillfälliga asyllagen försvårar för asylsökande att få rättssäkra prövningar av sina asylansökningar. Det gäller inte minst asylsökande hbtqi-personer, som fått svårare att i praktiken få sina asylskäl godtagna, säger RFSL:s vice förbundsordförande Deidre Palacios.

Att intersexpersoner i Sverige fortfarande påtvingas medicinska ingrepp är också något som drar ner Sveriges ranking i mätningen.

– Vad gäller intersexpersoners rättigheter har Sverige inte vidtagit en enda av de åtgärder som rekommenderas. Intersexpersoner utsätts för kroppsliga ingrepp och behandlingar, som inte är medicinskt motiverade, mot sin vilja och de saknar uttryckligt skydd mot diskriminering. Regeringen måste agera för att få stopp på de övergrepp som påtvingade kroppsliga behandlingar innebär, säger Deidre Palacios.

ILGA Europa är International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Associations (ILGA) regionala organisation i Europa. ILGA Europa har sedan 2011 publicerat rapporten Rainbow Europe. Rapporten utgår från vad som anses vara ”best practice” och bedömer sammanlagt 58 olika faktorer.

– Det här årets Rainbow Map är en påminnelse för länder som Sverige att resan mot jämlikhet för hbtqi-personer kräver ett bibehållet politiskt ledarskap och agerande, säger Evelyne Paradis, verksamhetschef på ILGA Europa (på bilden ovan).

ILGA Europa rekommenderar Sverige att:

  • Uppdatera lagar och regler gällande juridiskt erkännande av kön för att säkerställa att processen är baserad på självbestämmande och är fri från kränkande krav på exempelvis medicinsk diagnos och kirurgisk- eller medicinsk intervention.
  • Förbjuda medicinska ingrepp på minderåriga intersexpersoner när insatsen inte är medicinsk nödvändig och kan undvikas eller skjutas upp tills personen kan ge ett informerat samtycke.
  • Introducera och genomföra lagstiftning och policys gällande asyl som garanterar ett effektivt skydd för personer som söker asyl på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskarakteristika.